Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 5. maj 2020 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


EKSTRAORDINÆRT MØDE.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

96. Drøftelse med Kommunernes Landsforening om budget 2021

Resume

Økonomi- og Planudvalget har inviteret KL v. Kontorchef Claus Ørum Mogensen, til at deltage i en drøftelse om budget 2021.

Sagsfremstilling

På baggrund af mail til landets borgmestre, besluttede Økonomi- og Planudvalget på mødet den 27. april 2020 at invitere KL til at deltage i en drøftelse om budget 2021, i forbindelse med det ordinære byrådsmøde den 5. maj.

KL deltager v. Kontorchef Claus Ørum Mogensen, som indledningsvis vil give en status forud for økonomiforhandlingerne for 2021, med mulighed for at stille spørgsmål/debattere.

Byrådet fremsender efterfølgende input til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger, der forventes påbegyndt medio maj. I de senere år har der været fokus på finansiering af kommunernes udgifter – det ekstraordinære finansieringstilskud, og løft af såvel servicedriftsrammen som anlægsrammen. Særligt aktuelt vil det være at se kommunernes økonomi i relation til konsekvenserne af Corona-krisen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet indsender følgende fokusområder til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger for 2021:

Beslutning

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet indsender følgende fokusområder til KL forud for de kommende økonomiforhandlinger for 2021:

 

  • Anlægsrammer, ikke for snævre
  • Driftsrammen skal være større
  • Beskæftigelsesområdet
  • Specialiserede socialområde
  • Sundhed
  • Covid - 19 udgifter
  • Ældreområdet
  • Genoptræning

Tiltrådt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. maj 2020