Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 7. januar 2020 kl. 17.30

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


EKSTRAORDINÆRT MØDE.

 

Fraværende:

Møde slut: 17.45


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Arrangement vedr. verdensmålene den 15. maj 2020

Resume

 Godkendelse af budgetramme på kr. 100.000 til at afholde ”Danmark for Målene" arrangement den 15. maj 2020.

Sagsfremstilling

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN´s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Ishøj Kommune er blevet kontaktet med henblik på at deltage i et ”Danmark for Målene” arrangement. ”Danmark for Målene” er en projektorganisation under Global Public, der arbejder for at fremme verdensmålene i hele Danmark via en oplysningsfestival i samarbejde med kommuner, virksomheder og organisationer. Foruden afholdelse af en festival, afholder projektorganisationen også et lokalt aktørmøde inden festivalen løber at staben. ”Danmark for Målene” er på finansloven med 3 mio. kr. i 2020, hvilket betyder at betaling for deltagelse i arrangementet bliver mindre.

Ved at deltage i ”Danmark for Målene” vil kommunen kunne skabe større opmærksomhed om kommuenens arbejde med klimadagsordenen samt de øvrige verdensmål, hvilket er fint i tråd med, at 2020 er klimaår i kommunen.

Det er planen, at festivalen skal afholdes den 15. maj 2020 i byhaven ved Ishøj Rådhus.

Økonomi

Finansiering af deltagelse i ”Danmark for Målene” vil beløbe sig til ca. kr. 100.000, hvor kr. 50.000 går til projektorganisationen, og de øvrige kr. 50.000 til de afledte omkostninger til arrangementet - f.eks. Center for Park og Vej og Miljøs forberedelser til festivalen. Det foreslås, at pengene tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til deltagelse i "Danmark for Målene" arrangementet. Udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.503.000.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 10. januar 2020