Hvad kan vi hjælpe med?

Tillægsdagsorden for Økonomi- og Planudvalgets møde mandag 23. marts 2015 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj48. Personsag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

49. Organisering (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

50. Frigivelse af midler til Iværksætterhuset

Resume

Der er afsat 1,2 mio. til Ishøjs nye iværksætterhus. Disse midler bedes frigivet.

Sagsfremstilling

Ishøjs iværksætterhus skal skabe et iværksættermiljø i Ishøj. Ishøj Byråd har 4. november 2014 afsat 1,2 mio. til dette. Den nye iværksætterkonsulent er ansat, og der arbejdes med indretning i den gamle borgerservice-butik. Der er derfor nu løbende udgifter til møbler, løn og drift.

Økonomi

Der er afsat årligt 1,2 mio.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at midlerne frigives.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019