Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde mandag 27. april 2015 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende: Ole Horskær Madsen (med afbud),Tina Boesgaard og Lisbet Lentz p.g.a. ferie.

 

Møde slut:18.45


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

71. Ishøj Idræts & Fritidscenter: Opstregning til volleyball i hal III

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i ligaen, der er landets bedste række. Dansk Volleyball Forbund stiller i den forbindelse krav til faciliteterne. I Ishøj er det kun hal III i idrætscentret, der kan godkendes til ligakampe, men det er en forudsætning, at der er en indfarvet volleyballbane. Der er i indeværende sæson givet en dispensation, så ligakampene kan spilles i hal II. En sådan dispensation gives ikke i næste sæson.

Sagsfremstilling

Såfremt Ishøj Volley og Beachvolleyklub ikke kan mønstre en hjemmebane til holdets ligakampe, der opfylder volleyballforbundets krav, har klubben to muligheder. Man kan lade sig tvangsnedrykke til 1. division, eller man kan spille alle sine kampe på udebane. Det sidste vil medføre ekstra udgifter for klubben.

Hvis Hal III skal godkendes til ligakampe, skal der være en indfarvet bane, hvor indfarvningen tydeligt adskiller sig fra det omgivende friareal. For at løse dette problem er der to scenarier:

  1. Gulvet i hal III slibes, så streger og de grønne badmintonfarver fjernes. Derefter streges der op til badminton og volleyball, idet bøsningerne til volleyball flyttes lidt, så streger til volleyball ikke overlapper med badmintonstregerne. Der indfarves til volleyball. Volleyballforbundet har skriftligt meddelt, at der godt må være andre streger end dem til volleyball i hallen. Samlet pris ca. 180.000 kr.
  2. Der indkøbes et mobilt volleyballgulv. Volleyballforbundet oplyser, at det tager 10 mand 3 - 4 timer at lægge gulvet, og 10 mand 1½ - 2 timer at tage det ned igen. Gulvet skal lægges på 24 - 30 timer før brug og tapes 8 - 10 timer før brug. Det betyder, at aktiviteten i hal III skal aflyses et døgn før, der spilles kampe. Det kan både være på hverdage og i weekends. Timelønnen er ca. 200 kr. inklusiv diverse tillæg for medarbejderne i idrætscentret, og der skal benyttes ca. 55 timer hver gang. Det giver en udgift på ca. 11.000 kr. Dertil kommer udgifter til tape på 4.000 kr. Der er således ekstra driftsudgifter på ca. 15.000 kr. pr. kamp. Der spilles mindst 10 kampe pr. år, hvilket betyder ekstra driftsudgifter for idrætscentret på ca. 150.000 kr. pr. år. Selve mobilgulvet koster ca. 200.000 kr. i anskaffelse.

Kultur og Fritidscentret og Ishøj Idræts & Fritidscenter anbefaler scenarie 1. Det giver ikke ekstra driftsudgifter, der er ikke problemer med aflysning af aktivitet, og der er ikke opbevaringsproblemer.

Notat fra Dansk Volleyball Forbund er vedhæftet.  

 

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der arbejdes videre med forslag 1, og at SB 50 Badminton inddrages i farvevalget.
Gert Mikkelsen fra SB 50 Badminton ønsker, at man som alternativ indfarver badmintonbaner i Hal II.


Folkeoplysningsudvalget indstiller, at scenarie 1 vælges, og at der søges om en ekstrabevilling på180.000 kr. ekskl. moms.

Økonomi

Den samlede udgift til scenarie 1 er 180.000 kr. ekskl. moms. Det foreslås, at sagen sendes via Kultur og Fritidsudvalget til Økonomi- og Planudvalget med henblik på finansiering.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget med anbefaling, og at Økonomi- og Planudvalget finansierer sagen. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi-og Planudvalget indstiller, at Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling følges og at de kr. 180.000 finansieres af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb. Puljebeløbet udgør herefter kr.6.288.640

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. september 2019