Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde onsdag 12. august 2015 kl. 16.00

Lokation: Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget. Mødelokalet 6. salSagspunkter der blev behandlet på mødet

42. Status på "Relationers betydning for trivsel i hjemmeplejen"

Sagsfremstilling

Leder for hjemmeplejen Rikke Kragh Iversen deltager under dette punkt og giver en status på undersøgelsen "Relationers betydning for trivsel i hjemmeplejen".

Beslutning

Tages til efterretning

Bilag

43. Dialog om budget 2016

Sagsfremstilling

Seniorrådet og Socialudvalget drøfter ønsker til budget 2016.

Beslutning

Drøftet.

44. Evt

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget inviteres med til kommende Seniorrådsmøde d. 7. september under punkt om budget kl. 16.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019