Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde mandag 15. august 2016 kl. 14.00

Lokation: Mødelokalet 6. salSagspunkter der blev behandlet på mødet

37. Godkendelse af referat

Beslutning

Seniorrådet pointerer at det er vigtigt at få ført til referat, hvem fra seniorrådet der har meldt sig til f.eks. at udfærdige et skriv og ikke bare, at seniorrådet vil udfærdige et skriv. Dette taget til efterretning.

38. Meddelelser fra forvaltningen

Beslutning

Der er ingen meddelelser fra forvaltningen.

Under punktet nævner seniorrådet, at de gerne vil have et møde med en fra kommunikationsafdelingen angående kommunens kommunikation på hjemmesiden m.v.

Vi aftaler at jeg inviterer Katharina Edlenborg fra kommunikationscentret med til næste seniorrådsmøde.

39. Meddelelser fra formanden

Beslutning

Formand Leif Christoffersen informerer om, at punktet oprettelse af borgerrådgiver har været 1. behandlet på byrådsmødet den 9. august 2016. Borgerrådgiverfunktionen er indført i Hvidovre Kommune og forslaget omhandler at dele borgerrådgiveren med Hvidovre Kommune. Punktet skal til 2. behandling i byrådet den 6. september 2016.

Seniorrådet har drøftet en borgerrådigvers rolle og pointerer, at en borgerrådgiver ikke må sagsbehandle/træffe afgørelser eller ændre afgørelser, men at en borgerrådgiver derimod skal komme med udtalelse af, om en afgørelse er truffet efter de korrekte regler, principper m.v.

40. Kollektiv trafik og flextur

Beslutning

Tommy Hamlet Søndergaard fra vej og park deltager under punktet.

Seniorrådet har inden mødet udfærdiget et debatoplæg til Tommy angående kollektiv trafik og flex/tur.

Debetaoplæget er sendt til byrådet.

Tommy redegjorde for linieføring 127 og 128 og fortalte, at der er kommet bus ved Fasanparken og at man er ved at undersøge, om det er en mulighed at få linie 116 fra Reerslev til at køre omkring Torslunde.

Som bilag til referatet er vedhæftet redegørelse fra Movia af 25. marts 2015, som beskriver løsningsforslag, der har ligget til grund for arbejdet angående busforbindelser i Ishøj.

Bilag

41. Budget drøftelse

Beslutning

Formand for Social- og sundhedsudvalget Merete Amdisen informerer om, at hun er blevet lovet, at sparekataloget udleveres til seniorrådet i dag til fællesmødet for seniorrådet og Social- og sundhedsudvalget.

Merete oplyser endvidere at det vil være på plads sidst i september eller først i oktober 2016, hvor meget den samlede besparelse vil udgøre.

42. Evt.

Beslutning

Der er ingen punkter

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019