Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde mandag 23. november 2015 kl. 11.00

Lokation: Mødelokalet 2ESagspunkter der blev behandlet på mødet

63. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse referat af møde den 19, oktober 2015.

Beslutning

Godkendt

64. Fællestur med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Fællestur med Handicap- og Seniorrådet den 11. januar 2016.

Besøg i Købehavns Kommunes Testlejlighed / Rehabiliteringslejlighed på Strandvejen kl. 9.00 – 10.30/11.00 med leder Anne Hasselbach. 

Fra kl. 13.30 skal vi på besøg i Ballerup Kommune og se deres fremtiden plejecenter, Sønderhaven efter aftale med plejecenterleder Susanne Schjølin.

Beslutning

Seniorrådet bifalder at denne tur gennemføres.

Knud V. Nielsen er sygemeldt. Inge Lise Jensen indtræder indtil videre i hans sted.

65. Orientering fra formanden.

Sagsfremstilling

Bilag) fremtidige sager

Beslutning

På listen over fremtidige sager bliver sager, der er behandlet, skrevet med rødt, så det tydeliggøres, at de er behandlet.

 

Der påføres punkt om flextrafik på listen over fremtidige sager.

 

Nyt punkt om værdighedspolitik til samme liste sammen med udmøntning af den nye "værdighedsmilliard".

Brug af fastnet til nødkald på samme liste.

Bilag

66. Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

Orientering fra social- og sundhedsudvalget, samt fra forvaltningen. (struktur ændringer i socialforvaltningen. Og arbejdsgruppe vedr. plejehjem, samt evt. tur med social- og sundhedsudvalget i januar. m.m.)

Beslutning

Der afholdes fællesmøde med Handicaprådet den 9. februar 2016 ang. seniorboligerne på Kirkegrundene.

 

Social- og sundhedsudvalget har indstillet kommisorium omkring etablering af arbejdsgruppe omkring "Fremtidens plejehjem" til godkendelse i Byrådet primo december. Der indkaldes efterfølgende til første møde d. 14. december kl. 16.

 

Den nye struktur for Ishøj Kommune blev gennemgået.

 

67. Budget

Sagsfremstilling

Budget orientering. (Her under om vores ansøgning vedr. I-pad.)

Beslutning

Der er bevilliget Ipad til Seniorrådet

68. Orientering og drøftelse af vores administration af Seniorlokalerne.

Beslutning

Der skal findes en hurtig løsning på problem i forhold til låsebrikkerne til opgangen.

69. Evt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

70. Punkter til næste møde

Beslutning

Værdighedspolitik på til kommende møde.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019