Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 25. november 2014 kl. 15.28

Lokation: Mødelokalet 6. sal

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

47. orientering fra forvaltningen

Beslutning

Til efterretning.

 

48. Budget orientering fra forvaltningen

Beslutning

Til efterretning.

 

49. Orienteringen fra formanden

Sagsfremstilling

 Den 19. november var der indstilling til ældreprisen. Der var enighed om indstillingen i udvalget. Prisen uddeles i Byrådssalen den 3. december kl. 17,00.    Per Tostenæs sender budget til Leif over Seniorlokalerne, således at seniorrådet med Leif i spidsen kan disponere over dette.

 

Beslutning

Til efterretning.

50. Forslag til borgerhøringer 2015

Sagsfremstilling

1) Arv og testamente

2) Sociale rettigheder som pensionist

3) Overgang far arbejdsliv til pensionistliv

Ovenstående er forslag fra Ældresagen til temaer til borgermøder. Såfremt der indgås samarbejde mellem ældresagen og Seniorrådet skal alle pensionister inviteres. Seniorrådet foreslår at tema 2 og 3 slås sammen. Der bakkes op om samarbejde med Ældresagen. Leif tager kontakt til Ældresagen.

 

Beslutning

Til efterretning.

51. Digitalisering

Sagsfremstilling

 I uge 46 er 9,4% i Ishøj fritaget for digital post. Landsgennemsnittet for fritagelse er 10,6%.

Der var en drøftelse af salg af billetter til pensionisternes julefrokost, hvor der for første gang var mulighed for at købe billetterne digitalt.

 

Beslutning

Til efterretning.

52. EVT

Beslutning

Der var ingen, der havde noget under dette punkt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019