Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 26. maj 2015 kl. 13.00

Lokation: Mødelokalet 6. salSagspunkter der blev behandlet på mødet

17. Konstituering af det nye seniorråd

Beslutning

Rådet blev konstitueret. Leif Christoffersen fortsætter som formand og Bjarne Gosvig som Næstformand. Listen med de udvalg Seniorrådet er repræsenteret i blev gennemgået og opgaverne blev fordelt på ny. Leif Christoffersen sørger for opdatering af listen til rådet.

18. Fastlæggelse af møder sidste halvår 2015 og første halvår 2016.

Beslutning

Følgende møder blev fastlagt:

Mandag den 15. juni 2015 fra 14.00 til 16.00.

Tirsdag den 1. september 2015 fra kl. 13.00.til 16.00.

Tirsdag den 13. oktober 2015 fra kl. 13.00 til 16.00.

Tirsdag den 15. december 2015 fra kl. 12.00 til 16.00 (inklusiv julefrokost).

Tirsdag den 16. februar 2016 fra kl. 13.00 til 16.00.

Tirsdag den 12. april 2016 fra kl. 13.00 til 16.00.

Tirsdag den 14. juni 2016 fra kl. 13.00 til 16.00.

 

Onsdag den 12 august 2015, om eftermiddagen afholdes der fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019