Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 9. februar 2015 kl. 16.30

Lokation: Mødet afholdes på RED.


Charlotte Jørgensen med afbud.

 

mødet sluttede 18:25.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

9. Meddelelser

Sagsfremstilling

Klager Januar 2015

 

Borger- og Socialservice / Jobcenter

 - 1 sag vedrørende sagsbehandling.

- 2 sager vedrørende tandbehandling.

- 2 sager vedrørende tilbagebetaling af kontanthjælp.

- 1 sag vedrørende husleje.

- 2 sager vedrørende tilbagebetaling.

 

Herudover har vi modtaget 2 afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor vi har fået medhold.

- 1 sag vedrørende afslag på enkeltydelser til udgifter i forbindelse med flytning.

- 1 sag vedrørende afslag på enkeltydelse til hjælp til briller.

 

 

 Familiecentret

 - 1 sag vedrørende lang ventetid, på oplysninger om sit barn.

 

Sundhed og Ældre

   Ingen

 

 

 

Årsberetning Social- og Sundhedsudvalget 2014

 

 

 

Beslutning

Punkt 9 taget til efterretning.

Bilag

10. Nøgletal

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 31. januar 2015.

- Nøgletal på Ydelsesområdet december 2014.

 

 

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget tager, nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019