Hvad kan vi hjælpe med?

Tillægsdagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 9. marts 2015 kl. 16.30

Lokation: Mødelokalet, etage 624. Videreførsler fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling

Videreførsler fra 2014 til 2015

 

Som led i den økonomiske styring og for at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet, er der adgang til at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan eventuelle merforbrug reducere næste års budget.

Sag om videreførsler fra 2014 til 2015 forelægges Økonomi- og Planudvalget på mødet den 23. marts 2015 og efterfølgende Byrådet i april 2015.

 

Til Social- og Sundhedsudvalgets orientering omdeles oversigt over de forventede videreførlser fra 2014 til 2015 på udvalgsmødet, idet det bemærkes, at der kan forekomme mindre ændringer frem mod forelæggelse for Økonomi- og Planudvalget.

 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019