Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde mandag 22. maj 2017 kl. 16.00Sagspunkter der blev behandlet på mødet

71. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

72. Plejehjemslæge

Resume

D. 30. september 2016 blev der indgået aftale mellem PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR hovedstaden om fasttilknyttede læger til plejecentrene i kommunerne.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftale mellem PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR hovedstaden om fasttilknyttede læger til plejecentrene i kommunerne har Ishøj Kommune i budget 2017 og fremover afsat ca. kr. 80.000 til ansættelse af en plejehjemslæge. Plejehjemslægen kan bruges som sparringspartner for plejepersonalet i forhold til generelle sundhedsmæssige problemstillinger. I tilfælde af at plejehjemslægen har patienter på plejehjemmet, kan plejehjemslægen tillige bruges som sparringspartner i forhold til konkrete beboere.

 

Det foreslås, at en stilling som plejehjemslæge slås op mhp. ansættelse pr. 1/8-2017.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at stillingen som plejehjemslæge oplås pr. 1/8-2017.

Beslutning

Tiltrådt, idet Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at man søger at give stillingen til den nye læge, der tiltræder i Ishøj Kommuner pr. 1/8-17. Dette kræver en konkret juridisk vudering samt afklaring med PLO lokalt. Dette vil i givet fald indebære at stillingen ikke opslås. Ordningen evalueres medio 2018.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 23. maj 2017