Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Social- og Sundhedsudvalgets møde torsdag 24. oktober 2013 kl. 15.00

Lokation: Sundhedscentret

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

105. Digitalisering

Sagsfremstilling

Det er en udfordring for nogle ældre borgere at bruge digitale løsninger, da de enten ikke har adgang til en pc, netadgang eller ikke ved, hvordan man bruger digitale løsninger. Seniorrådet ønsker at drøfte digitaliseringsprocessen i det offentlige med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Afdelingsleder i Borger- og Socialservice Claes Jakobsen deltager under punktet.

Beslutning

Drøftet.

106. Seniorpolitik

Sagsfremstilling

Udkast til Seniorpolitik 2014-2017 er nu sendt i høring. Hermed fremlægges politikken til orientering og drøftelse. Oplægget er udarbejdet efter samme model som Seniorpolitik 2010-2013 og udgør et visionsoplæg for Ishøj Kommunes arbejde på ældreområdet.

 

Vedlagt er udkast til politikken samt høringsbrev.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015