Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Teknik- og Bygningsudvalgets møde tirsdag 4. marts 2014 kl. 16.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende: Ole Beckmann Skourup

 

 

Mødedeltagere: ACP, OHM

 

 

Mødet hævet kl.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

24. Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdigt hus og opførelse af nyt hus på Torslunde Bygade 17

Sagsfremstilling

Arkitekt Palle Lören søger på vegne af ejere Ole og Pia Beckmann-Skourup om tilladelse til at nedrive eksisterende bevaringsværdigt hus og opføre nyt hus på ejendommen Torslunde Bygade 17, matr.nr. 2b. Torslunde.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Bygningsudvalgsmøde i december 2013, samt Teknik- og Bygningsudvalgsmøde d. 16.januar 2014.

Ansøgningen har været sendt ud til en fornyet naboorientering i perioden 17.februar 2014 til 3.marts 2014, da flere naboer har oplyst ikke at have modtaget den første naboorientering. Da fristen for høring er d. 3 marts 2014 vil notat med indkomne indsigelser blive fremlagt ved mødet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,

Beslutning

- at meddele de ansøgte dispensationer
- at genopførelse af huset mod vejen kan ske med den hidtidige afstand til naboskel
- at svalegangen mod Lille Vejleå ikke kan tillades
Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019