Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Teknik- og Bygningsudvalgets møde onsdag 14. december 2016 kl. 19.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende:


Mødedeltagere: IS, Anbreen, ACP


Mødet hævet kl.:


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

99. Godkendelse af vedtægter for Grundejerforening Bakkebo i Torslunde (Lokalplan 1.56)

Resume

Nystiftet grundejerforening Bakkebo ønsker godkendelse af deres vedtægter.

Sagsfremstilling

Den nystiftede grundejerforening Bakkebo, som omfatter 10 nyudstykkede parceller beliggende på Torslundevej 79A–K, søger om godkendelse af deres vedtægter.  Iht. lokalplanen er der medlemspligt for alle ejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Bakkebo er omfattet af lokalplan 1.56 – Boligområde i Torslunde.
Af § 11, stk.1 fremgår, at Ishøj Kommune skal godkende grundejerforeningens vedtægter og efterfølgende ændringer.

Der er punkter i vedtægterne, som er i strid med lokalplanen, bl.a. flere boligenheder ift. opkrævning af bidrag for disse, håndhævelse af skiltning, parkering af busser, lastbiler o.l. på egen grund, anvendelse af vej- og fællesarealer til oplag mv.

Grundejerforeningens advokat har udarbejdet ændringsforslag til disse punkter og ønsker en betinget godkendelse af vedtægterne, da ændringsforslagene først behandles på en ekstraordinær generalforsamling 14. december 2016. Grundejerforeningen ønsker efter godkendelsen at tage skøde på og få overdraget fællesvej/stier og fællesarealer som foreskrevet i vedtægternes § 6, stk. 4.

Vedtægterne er, efter advokatens fremsendte ændringsforslag, i overensstemmelse med lokalplan 1.56. Der kan gives en betinget godkendelse, såfremt ændringsforslagene til vedtægterne godkendes på den ekstraordinære generalforsamling 14. december 2016 og vedtægterne efterfølgende fremsendes til administrativ godkendelse hos Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Planloven § 15.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at godkende vedtægterne på betingelse af, at ændringsforslagene til vedtægterne godkendes på den ekstraordinære generalforsamling i december 2016 og vedtægterne efterfølgende fremsendes til administrativ godkendelse hos Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019