Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde torsdag 11. juni 2020 kl. 17.00

Lokation: Byrådssalen - Ishøj Rådhus, etage 2


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz (fraværende med afbud)
Merete Amdisen (fraværende med afbud)
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen (fraværende med afbud)
Kalbiye Yüksel


Øvrige deltagere:
Vicepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Maria Bundtofte

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet Sonja Mirlashari
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu, Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 

 

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

5. Velkomst ved borgmester Ole Bjørstorp

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

6. Kriminalpræventive indsatser ift. indretning af byrummet

Sagsfremstilling

Arkitekt Bo Grönlund holder et oplæg om kriminalpræventive indsatser ved indretning er byrummet.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed drøfter pointer fra oplægget set fra et Ishøj perspektiv.

Beslutning

Arkitekt Bo Grönlund holdt et oplæg om kriminalpræventive indsatser i byrummet. Gennem sit mangeårige arbejde på området førte Bo Grönlund udvalget gennem tiden fra etableringen af byerne på Køge-bugt strækningen og frem til i dag. Han sluttede oplægget af med forslag til initiativer, som Ishøj Kommune kan arbejde videre med. Efterfølgende blev der stillet spørgsmål uddybende spørgsmål.

Oplægget bliver eftersendt til udvalgets medlemmer.

7. Status fra Københavns Vestegns Politi

Sagsfremstilling

Vicepolitiinspektør Søren Uhre giver en aktuel orientering på situationen i Ishøj.

Viltbanegård 1 og 2 er kategoriseret som særligt udsatte boligområder.

Der er opmærksomhed på de store grupper af unge mænd, der samles i Vildbanegård.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Da man forventer, at ekstraordinært mange borgere ikke rejser udenlands denne sommer, har politiet omlagt en del af vagterne henover sommeren, så der er en øget bemanding i eftermiddags- og aftentimerne i forhold til normalt.

8. Status på Baba og Bydelsmødre

Sagsfremstilling

Konsulent i Center for Børn og Forebyggelse Anna Gregersen giver en aktuel status på Baba og Bydelsmødre.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

På mødet blev givet en status på projekterne Baba og Bydelsmødre. Begge indsatser er i rekrutteringsfasen.

Der holdes informationsmøde for bydelsmødre torsdag d. 25/6, og der holdes informationsmøde for Baba onsdag d. 1/7.

Der blev omdelt en pjece vedr. Bydelsmødre.

Oplæget er vedhæftet referatet.

Bilag

9. Kriminalitetsstatistik

Sagsfremstilling

Konsulenter i Center for Børn og Forebyggelse Anna Gregersen og Brian Bergmann fremlægger nye tal fra kriminalitetsstatistikken.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der ses generelt en positiv udvikling i de seneste fem år - især på børne- og ungeområdet.

Oplæg fra mødet er vedhæftet referatet.

Bilag

10. Eventuelt

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. juni 2020