Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde torsdag 16. maj 2019 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Rådhus, mødelokale 8B - etage 8


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz (fraværende med afbud)
Merete Amdisen
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen (fraværende med afbud)
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen
Kalbiye Yüksel
(fraværende med afbud)


Øvrige deltagere:
Vicepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük (fraværende med afbud)
Repræsentant fra Ungerådet Karima Rasmussen
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu, Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

6. Hvorfor når vi ikke de forældre, vi har brug for?

Sagsfremstilling

Hvorfor oplever nogle (etniske)familier kommunen som en farlig modspiller frem for en positiv medspiller?

Oplæg ved sociolog og forfatter Aydin Soei.

Aydin Soei er forfatter til fire bøger om unge i udsatte boligområder, blandt andet bogen "Vrede unge mænd – optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark”, hvori han introducerede begrebet modborgerskab.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pointer fra Aydin Soeis oplæg:

  • Den mest betydningsfulde faktor i forhold til at blive ”en vred ung mand” er lavt selvværd.
  • Fædrenes forståelse for, hvor vigtigt det er, at de træder ind i faderrollen.

 Modborgerskab næres af:

  • Manglende netværk.
  • Mistillid til systemet.
  • Manglende relationer til ”gode” voksne rollemodeller.

7. Hvor godt kender vi hinanden?

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rapporten ”Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling” undersøger vi ved hjælp af ”klikkere”, hvor ens eller forskelligt grupper af borgere ser på emner som opdragelse, familieliv, kønsroller m.m.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Resumé af rapporten ”Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling”, der er udarbejdet af Als Research for Ministeriet for Ligestilling er vedhæftet referatet til orientering.

Bilag

8. Inspirationskatalog til det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde

Sagsfremstilling

Præsentation af inspirationskatalog til det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune ved Rabia Köylüoglu.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Inspirationskataloget er vedhæftet referatet. Idéerne i kataloget drøftes på næste møde.

Bilag

9. Orientering om uro i Ishøj Bycenter og i byhaven

Sagsfremstilling

På mødet gives en status på uro i Ishøj Bycenter og i byhaven.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Under orienteringen fremkom følgende ideer

  • Status på gadebelysningen i Vejleåparken, - nogle områder kan opleves meget mørke.
  • Hvordan kan vi styrke kompetencerne til at opdage tegn på social kontrol?
  • Det er problematisk, at værkstedet lukker før det nye Værksted er åbnet. Politiet har ikke registreret en ændring i adfærd i forhold til, at Værkstedet er lukket.
  • Ønske om, at kommunen undersøger muligheden for at indrette en virksomhed i bibliotekskælderen, i lighed med Bilvask tilbuddet i Bilkakælderen. Formålet er, at hindre salg af stoffer i kælderen, og det kunne mindskes ved, at der altid er liv i kælderen.
  • Ønske om, at der på et kommende møde sættes fokus på projekter, der kræver, at forældrene tager ansvar.

10. Ny mødedato i 4. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Borgmester Ole Bjørstorp er forhindret i at deltage i mødet, der er planlagt til den 14. november 2019, hvorfor mødet flyttes til torsdag den 28. november kl. 17.00.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mulighederne for at flytte mødet den 28. november 2019 undersøges.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 20. maj 2019