Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Udvalget for Øget Tryghed i Ishøj Kommunes møde onsdag 26. februar 2020 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2


Mødedeltagere:
Fra Ishøj Byråd:
Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Sengül Deniz
Merete Amdisen
Jeannette Merklin
Erkan Yapici
Poul Jørgensen
Ole Wedel-Brandt
Lennart Hartmann Nielsen
Kalbiye Yüksel


Øvrige deltagere:
Vicepolitiinspektør Søren Uhre
Repræsentant for Vildbanegård Dorte Hjort
Repræsentant for AAB og Ishøj Boligselskab Poul Erik Christensen

Repræsentant fra Ishøj Ungdomsskole Murat Kütük
Repræsentant fra Ungerådet Sonja Mirlashari
Borgerrepræsentanter Rabia Köyluöglu, Heidi Jensen og Preben Nygaard

Fra administrationen
Direktør for Velfærd og Uddannelse Lisbet Lentz
Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl
Konsulent for proaktiv kriminalitetsforebyggelse Brian Bergmann

 

 

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Velkomst og orientering ved borgmester Ole Bjørstorp

Sagsfremstilling

Borgmester Ole Bjørstorp orienterer om status på projekterne Baba, Bydelsmødre samt genetablering af et korps af 'Natteravne' i Ishøj.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2. Orientering om utryghedsskabende trafik i Ishøj

Sagsfremstilling

Administrerende direktør for Sikker Trafik Mogens Kjærggard Møller giver et oplæg omkring Sikker Trafiks arbejde med utryghedsskabende trafik.

Vicepolitiinspektør Søren Uhre giver en aktuel orientering om utryghedsskabende færdsel i Ishøj (hastighed, rødlys-kørsel m.m.)

Udvalget drøfter sagen set i lyset af de to oplæg.

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev bl.a. orienteret om følgende på mødet:

  • Ishøj afviger lidt, hvad angår adfærd i trafikken, idet der er flere risikovillige bilister.
  • Der planlægges øget politiindsats i form af biler og motorcykler med kameraer.
  • Det er en mulighed at undersøge hos vejdirektoratet, om der en sammenhæng mellem for gode oversigtsforhold og risikofyldt kørsel - kører man mere forsigtigt ved dårlige oversigtsforhold?

Taget til efterretning.

3. Unge og voksne i det offentlige rum

Sagsfremstilling

  1. Status på klub Regnar ved Murat Kütük.
  2. Unge i centeret og ved stationen ved Brian Bergmann. Kort status på møderække med politiet, jobcenteret og Ishøj Uddannelse og Job.
  3. Debat: Hvor vil vi gerne have, at de voksne-unge skal opholde sig?

Indstilling

Udvalget for Øget Tryghed tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

  • Lisbet Lentz gav en kort status på klub Regnar i Murat Kütüks fravær. Klubben er kommet godt i gang, og det er et helt andet klientel, der benytter klubben. Politiet oplever ikke problemer af nogen art i klubben.
  • Der blev stillet forslag om at invitere formænd for de etniske foreninger til næste møde i udvalget. Det kan fx være fra den dansk-tyrkiske kulturforening, fra den pakistanske forening, den marokkanske forening m.v.
  • Søren Uhre fra politiet pointerede, at diverse løsninger med klubber, skurvogne, containerløsninger, foreningslokaler osv. til denne gruppe unge indebærer en stor risiko for, at sådanne steder bliver ”indtaget” af uønskede grupperinger, hvorfor det frarådes at etablere sådanne tiltag.

Taget til efterretning.

4. Eventuelt

Beslutning

Taget til efterretning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 28. februar 2020