Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 1. november 2017 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686Sagspunkter der skal behandles på mødet

27. Orienteringspunkter - Ungdomsskolebestyrelsen

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Orienteringen gives mundligt på mødet - hovedpunkter er vedhæftet dagsorden.

 

Nyt fra:

- Skole- & Uddannelse

- Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab

- Klub & Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

28. Budget 2018

Resume

Ungdomsskolens ledelse fremlægger udkast til budget 2018 til Bestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Budget 2018 for Ungdomsskolen er udmøntet på baggrund af Ungdomsskolebestyrelsens tidligere beslutninger om Strategi 2018.

På den baggrund er budgettet opdelt efter de nye virksomhedsområder i strategien.

 

Der gives en uddybende præsentation af udmøntningen på mødet.

 

Udkast til Budget 2018 - Ishøj Ungdomsskole

 

Ungdomsskolen - Sekretariat 2.158.485

Skole & Uddannelse 1.857.500

Fritidsundervisning & Unges medborgerskab 2.099.165

Klub & Fritidsliv 3.560.330

IALT 9.675.480

 

 

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Økonomi

Kommunalbestyrelsens vedtagne budgetramme for 2018 til Ungdomsskolevirksomhed

Indstilling

Ungdomsskolelederen indstiller at Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at iværksætte og forvalte budget 2018 indenfor de vedtagne.

29. Evaluering af Bestyrelsesperioden

Sagsfremstilling

Formanden ønsker sammen med Ungdomsskolelederen at indhente input fra Bestyrelsen omkring perioden.

På baggrund af dette beslutter Bestyrelsen afrundningen af perioden.

Indstilling

Afhængig af dialogen på mødet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 31. oktober 2017