Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ungdomsskolebestyrelsens møde mandag 22. marts 2021 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

4. Orienteringspunkter - Ungdomsskolebestyrelsen

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Status fra Ungdomsskolens ledelse er vedhæftet skriftligt - Bilag 1

Øvrige orienteringer fra medlemmer af bestyrelsen gives mundtligt på mødet.

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager status til efterretning

5. Ungdomsskolen - Podningsindsats skoleområdet

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger midlertidig organisation for podningsindsatsen på skoleområdet i Ishøj – en opgave byråd og koncernledelse har betroet Ungdomsskolen.

Organisationen er administrativt clearet og efterfølgende vedtaget i Byrådet. Bilag 3 er vedlagt.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Økonomi

Corona-finansieret på bevilling fra Byrådet

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager indsatsen til efterretning

6. Planlægning af ny sæson i Ungdomsskolen/Reboarding til kerneopgaverne

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger procesplan for planlægningen af den kommende sæson 2021/22. Bilag 2 vedlagt.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen vedtager den fremlagte procesplan

7. Regnskabsafslutning 2020 / Budgetopfølgning 2021

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse vedlægger regnskabsafslutningen 2020 (bilag 4) og seneste budgetopfølgning for 2021 (bilag 5).

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 16. marts 2021