Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 24. juni 2015 kl. 16.30

Lokation: Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj, Mødelokale 2E / Trzebinia


Tilstæde: Ebbe Rosenberg, Sengül Deniz, Michael Hansen, Lisbeth Sneistrup Kjelberg, Erkan Cakmak, Mads Marconie Ljungberg

 

Fraværende med afbud:  Michael Krøll Eriksen og Bjarne Børgesen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Ishøj Ungdomsskole: Drøftelse af fremtidig drift af Den Flyvende Kuffert

Resume

Ungdomsskolebestyrelsen fik i majmødet udleveret indberetning om driften af og fremmødet i Den Flyvende Kuffert.

Både inberetningen og fremmødestatistikken vedhæftes dagsordenen.

Den administrative styregruppe for Værkstedet med deltagere fra Kultur og Fritidscentret, Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse, lederen af ungdomsskolen og lederen af Værkstedet har drøftet situationen omkring Den Flyvende Kuffert i et samlet kriminalitetsforebyggendeperspektiv.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret og Stabsenheden for kriminalitetsforebyggende arbejde foreslår, at driften og udbyttet af driften sættes i et praktisk og økonomisk perspektiv.

Der er derfor udarbejdet et notat, der fremsætter forslag om særlige tiltag omkring den tilbageværende gruppe af unge i klubben. Forslaget tager sit udgangspunkt i at der etableres nogle særlige tiltag og tilbud til de tilbageværende unge, som sættes i kraft efter Den Flyvende Kufferts sommerlukning og at klubben ikke genåbnes  frem til åbningen af det nye fritidsbud i Vejleåparken den 1. august 2016.

Notat er vedhæftet dagsordenen                                                                                                                                                                                            

Økonomi

Økonomien er indenfor budgettesrammer.

 

Forslag til indstilling:

 

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller,at

 

Beslutning

Forslaget godkendes og arbejdet igangsættes.

 

Tiltrådt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019