Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 27. januar 2021 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

1. Orienteringspunkter - Ungdomsskolebestyrelsen

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Status fra Ungdomsskolens ledelse er vedhæftet - Bilag 1

Øvrige orienteringer fra medlemmer af bestyrelsen gives mundtligt på mødet.

De kommende - og resterende møder - i Ungdomsskolebestyrelsen inden kommunalvalget er fastsat til:

22. marts, kl. 17-20
10. juni, kl. 17-20
22. september, kl. 17-20

Herudover arbejdes der på en studietur i august/september.

Indstilling

Ishøj Ungdomsskolers leder indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning

Bilag

2. Ungdomsskolen - Budget 2021

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger budgetudkast for 2021, som er et kvalificeret fremskrevet budget fra det Ungdomsskolebestyrelsen vedtog for 2020.
Budgetudkastet er vedhæftet som bilag 2

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ishøj Ungdomsskoles leder indstiller at bestyrelsen vedtager det fremlagte budget 2021

Bilag

3. Midlertidig organisation - Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger midlertidig organisation for 1. halvår - indtil der ansættes en erstatning for Rasmus Blichfeldt i ledelsesteamet.
Organisationen er administrativt clearet med forvaltningsledelsen.
Grafisk organisationsdiagram vedhæftet som bilag 3

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ishøj Ungdomsskoles leder indstiller at bestyrelsen tager den midlertidige organisation til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 22. januar 2021