Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungebyrådsmødes møde onsdag 15. marts 2017 kl. 12.45

Lokation: ByrådssalenSagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Tryg klub

Resume

Partiet 'Fællesskabet' fremlægger forslaget vedr. den trygge klub.

Sagsfremstilling

Partiet 'Fællesskabet' vil skabe et bedre samarbejde og sikre tryghed ved at skabe et råd, som kan være med til at få indflydelse på de unges brug af klubben.

Klubbens medlemmer er unge fra hver klub på skolerne, en medarbejder fra hver klub og koordinatoren.

Bagrund og motivation
Det vil skabe bedre fællesskab og tryggere klubber i Ishøj og styrke forholdet mellem de unge og medarbejderne.

Realisering
Vi starter med at få repræsentanter fra hver klub, en medarbejder og koordinatoren til at styre det hele, og der kan gives en introduktion til de unge om sikkerhed og tryghed.

Tidsramme
Det kan etableres nu og vil være klar til brug efter sommerferien.

Indstilling

Partiet 'Fællesskabet' indstiller, at der etableres et klubråd med medlemmer fra de forskellige klubber.

Beslutning

Tiltrådt.

2. Fælles klubråd

Resume

Partiet 'Oles yngre' fremlægger sagen vedr. et fælles klubråd

Sagsfremstilling

Forslaget omhandler et klubråd på hver skole, hvor rådene kan arrangere aktiviteter, dele erfaringer og tips med hinanden.

Alle rådene sender en repræsentant til møde i et fælles klubråd.

Baggrund og motivation

 

 • De unge kan selv være med til at planlægge aktiviteter
 • De unge er selv med til at samle klubberne
 • Det er åbent og sjovt
 • De unge står for klubrådet

 

Realisering
Vi starter i klubberne med koordinatoren og klubledelsen. Vi skal få de frivillige til at komme og danne råd.

Tidsramme
Forslaget bliver en del af den nye klubstruktur.

 

Indstilling

Partiet 'Oles yngre' indstiller, at der etableres et fælles klubråd og et klubråd på alle skoler, som sender en repræsentant til det fælles klubråd.

Beslutning

Tiltrådt.

Det blev besluttet, at der etableres klubråd i alle klubber, og at hvert klubråd sender repræsentanter til et fælles klubråd. Det fælles klubråd drives i samarbejde med klubkoordinatoren.

3. Ung til ung - coaches

Resume

Partiet 'Puffins - det umulige er muligt' fremlægger forslaget Ung til ung - coaches.

Sagsfremstilling

Forslaget omhandler et frivilligt hold unge mentorer, der kan guide unge mennesker personligt, socialt og praktisk - den bror/søster, du aldrig fik.

Baggrund og motivation

Vi savner:

 

 • Støtte af unge/voksne
 • Opmærksomhed
 • Omsorg
 • Interesse
 • Motiverende rollemodeller, der lægger mærke til, hvordan man har det.

 

Realisering

 

 1. Briefe alle pædagogerne og fortælle, hvad der skal ske.
 2. Ansøgning via sociale medier osv.
 3. De unge skal være indblandet.

 

Tidsramme
Forslaget etableres inden sommerferien.

Indstilling

Partiet 'Puffins - det umulige er muligt' indstiller, at der etableres et korps af unge mentorer/coaches.

Beslutning

Tiltrådt.

Der uddannes et korps af unge 18 - 28årige frivillige coaches.

Bilag

4. Mine klubber, dine klubber

Resume

Partiet 'Ostehullerne' fremlægger forslag under titlen 'Mine klubber, dine klubber'

Sagsfremstilling

Partiet ønsker, at koordinatoren holder møder med ungerepræsentanter og indskriver aktiviteter i en kalender, der er tilgængelig på de sociale medier.

 

Baggrund og motivation
Dette gavner alle og styrker det store fællesskab. Med ungerepræsentanterne sikrer vi, at de unge har indflydelse på klubberne.

Vi sikrer at de unge ved, hvad der sker hvornår, og at kalenderen er let tilgængelig.

Realisering
Der skal findes ungerepræsentanter fra klubberne, der skal planlægge første kalender og have facebooksiden i gang.

Lederne/pædagogerne skal finde ungerepræsentanter. Koordinatoren skal planlægge første møde.

Tidsramme
Forslaget iværksættes, når koordinatoren er ansat. Møderne bliver afholdt regelmæssigt.

Indstilling

Partiet 'Ostehullerne' indstiller, at koordinatoren holder møder med ungerepræsentanter og indskriver aktiviteter i en kalender, der er tilgængelig på de sociale medier.

Beslutning

Tiltrådt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med idéerne i forslag 1, 2 og 4, der alle handler om etablering af klubråd og koordinering af klubtilbud.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019