Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungebyrådsmødes møde mandag 18. marts 2019 kl. 14.00

Lokation: Byrådssalen


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Partiet Skraldealliancen: Skraldepatruljen

Resume

Partiet Skraldealliancen fremlægger forslaget Skraldepatruljen.

Sagsfremstilling

Forslaget omhandler en gruppe "skraldeeksperter", der kan guide bl.a. børnehavebørn og skoleelever til at "skralde" bæredygtigt, så vi fremmer miljøbevidst tænkning blandt unge.

Baggrund og motivation
Når vi går rundt på gaderne i Ishøj, ligger der utrolig meget skrald, og vi ved fra undervisning, at skrald forurener rigtig meget. Vores klima er i forvejen meget belastet, og derfor er det vigtigt, at vi gør noget i Ishøj, der kan gøre en forskel. Vi beskæftiger os alle med skrald, og det er derfor muligt for os alle at gøre en forskel, hvis vi er oplyste om, hvad vi kan gøre.

Realisering

  • Udarbejde oplysningsmateriale om Skraldepatruljen og opfordre elever til at ansøge.
  • Udvælgelse af repræsentanter fra skolerne til Skraldepatruljen samt en naturfagsvejleder og en "skraldeekspert".
  • Uddannelse af Skraldepatruljen.
  • Varetagelse af "skraldeopgaver".

Tidsramme

  • Forslaget etableres efter vedtagelse.
  • Det er tænkt som en fleksibel patrulje, der kan besøge børnehaver, skoler og lignende, hvor der er behov.

Indstilling

Partiet Skraldealliancen indstiller, at der etableres en Skraldepatrulje.

Beslutning

Ungebyrådet besluttede, at der nedsættes en gruppe med bred repræsentation, der skal undersøge mulighederne for at etablere en skraldepatrulje.

Sagen forankres i Fælles Elevrådet.

2. Partiet Løs Kurs: Ungdomsskolen ud i aftenklubberne

Resume

Partiet Løs Kurs fremlægger forslaget 'Ungdomsskolen ud i aftenklubberne'.

Sagsfremstilling

Baggrund og motivation: Unge i Ishøj Kommune har mange muligheder for at deltage i aktiviteter. Vores ungdomsskole har er stort udvalg af aktiviteter, arrangementer m.m. Desværre er der alt for mange, som ikke gør brug af tilbuddene. Da ungdomsskolens tilbud giver god mulighed for at knytte fællesskaber på tværs af skoler, vennekreds og geografisk placering, mener vi, at man kan opnå bedre trivsel og partnerskaber for handling på kommunalt plan ved at få flere til at deltage.

Realisering: Vi ønsker at oprette et samarbejde mellem ungdomsskolen, aftenklubberne og elevrådene på skolerne. Dette skal foregå som en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ungdomsskolen, aftenklubberne og skolernes elevråd. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for ungdomsskolens deltagelse i aftenklubberne på de forskellige skoler.

Vi forestiller os, at ungdomsskolen skal afholde aktiviteter i aftenklubberne. Aktiviteterne skal foregå én gang ugentligt, men skal flyttes rundt imellem de forskellige aftenklubber.

Aktiviteterne skal fange de unges opmærksomhed og give dem lyst til at fortsætte med at deltage – også på de andre aftenklubber og på ungdomsskolen og derved få nye fællesskaber.

Tidsramme: Arbejdsgruppen bør nedsættes hurtigst muligt og arbejde på at lave et program for næste skoleår.

Indstilling

Partiet Løs Kurs indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som planlægger et samarbejde mellem ungdomsskolen og aftenklubberne.

Beslutning

Tiltrådt.

Ungebyrådet besluttede, at arbejdsgruppen bliver med repræsentation fra ungdomsskolen, aftenklubberne og en repræsentant fra hvert elevråd.

Sagen forankres i ungdomsskolen.

3. Partiet De unges stemme: Mød en ung dag

Resume

Partiet Den unges stemme fremlægger forslaget: 'Mød en ung dag'.

Sagsfremstilling

Trivselsdag for unge - du finder en ven, laver en sport og hører om forskellige unges liv.

Baggrund og motivation: Mange unge har det svært og har svært ved at tale om det. Dagen skal hjælpe de unge til at forstå, hvorfor det er ok at have det svært, og lære om forskellige muligheder for, hvordan man kan få hjælp - og så bliver man rystet sammen og skal sætte ord på, hvordan man går og har det og finder ud af, at mange andre også har det sådan.

Realisering: En dag om året for 7. - 9. klasse.

Vi foreslår en dag, hvor man vælger en sportsgren man vil prøve, hvorefter man får en makker fra en anden skole på samme klassetrin, og så roterer man til forskellige oplæg, hvor man bl.a. skal samtale med sin makker om forskellige trivselsspørgsmål

Tidsramme: Lige inden sommerferien - maj/slut april.

Indstilling

De unges stemme indstiller, at der iværksættes en 'Mød en ung dag' en gang om året for 7. - 9. klasse.

Beslutning

Tiltrådt.

Ungebyrådet besluttede, at Ungerådet udarbejder et oplæg til en 'Mød en ung dag'.

Det drøftes med skolerne, hvornår på skoleåret dagen bedst placeres.

4. Parti 13: Oprettelse af to klimaklasser

Resume

Parti 13 fremlægger forslaget: Oprettelse af to klimaklasser.

Sagsfremstilling

Partiet 13 ønsker at oprette to klimaklasser i Ishøj Kommune. En klasse for 7./8. klasser og en klasse for 9. klasser.

De to klimaklasser arbejder seriøst med eksisterende problemstillinger vedrørende klimaet. De unge kan tilmelde sig en plads, inden de skal starte i 7. klasse, og man kan tilmelde sig, inden man starter i 9. klasse.

Klassen befinder sig fysisk i egnede omgivelser, eks. ved havnen, i skoven, hos en virksomhed etc., som skal etableres inden opstart, så klasserne har en fysisk ramme.

Underviserne skal være gennemgående skolelærere, som sikrer, at der er styr på undervisningsplaner i forhold til folkeskoleloven. Herudover skal der hyres klimaeksperter inden for de forskellige områder, der arbejdes med – eks. biologer, bæredygtige energieksperter osv.

Baggrund og motivation: Sætte fokus på klimaproblemer og udvikle elevernes forståelse for klimaudfordringer, løsningsmuligheder og innovation på klimaområdet. 

Realisering: Der skal bygges en CO2 neutral base, hvor meget af den faglige undervisning skal foregå. Resten af undervisningen skal foregå i praksis og være inkluderende i forhold til det almindelige folkeskolepensum.

Center for Dagtilbud og Uddannelse skal udarbejde en visitationsproces – vi forestiller os klasser med max 26. elever fordelt ligeligt fra de fem folkeskoler i Ishøj.

Der skal kontaktes relevante samarbejdspartnere – Ministerier (eks. landbrug, miljø, fødevareministerier.). Selvstændige, der har lavet forretning på bæredygtighed, FN, Ungdomsbyen osv.

Indstilling

Parti 13 indstiller, at der oprettes to klimaklasser – en for henholdsvis 7./8. klasse og en for 9. klasse.

Beslutning

Tiltrådt.

Ungebyrådet besluttede, at Center for Dagtilbud og Skoler og Fælles Elevrådet udarbejder et forslag til en profil klimalinje på en af skolerne fra 7. - 9. klasse. Når eleverne går i 6. klasse, skal de vælge, om de ønsker profillinjen.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019