Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungebyrådsmødes møde tirsdag 20. marts 2018 kl. 14.00

Lokation: Byrådssalen


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Modernisering af skolernes Intranet

Resume

Vi ønsker at modernisere skolernes Intranet, så de bliver moderne og tidsvarende, og forenkler kommunikationen imellem eleverne for at styrke medansvaret på skolerne.

Sagsfremstilling

Moderne Intranet som er interessant at bruge for eleverne.

  • Kravlegård til andre sociale medier i trygge omgivelser.
  • Alle er med til at skabe et bedre fællesskab. Ingen kan blive holdt udenfor.
  • En stor online lektiecafé på tværs af alle klassetrin, hvor hjælpen altid er tæt på.
  • Intra som en stor online skoleavis med 500 journalister, der deler deres indhold med hinanden til inspiration for andre på tværs af klassetrin.

Indstilling

The Old G's indstiller, der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 5 elever (1 fra hver skole – elevrådet udpeger), 2 lærere (IT-vejledere), de nødvendige ressourcer fra IT-afd. samt en tovholder fra Center for Dagtilbud og Uddannelse, som har til formål at udvikle et nyt Intranetkoncept, som skal forelægges byrådet inden endelig implementering.

Beslutning

Tiltrådt med 9 stemmer for forslaget og 8 stemmer imod forslaget.

Bilag

2. Teambuilding

Resume

Partiet ”Fællesskabet” fremlægger forslaget ”Teambuilding”.

Forslaget omhandler begivenheder, der skal styrke fællesskabet ved at få unge til at samarbejde, se og bruge hinandens styrker.

Sagsfremstilling

Forslaget omhandler begivenheder, der skal styrke fællesskabet ved at få unge til at samarbejde, se og bruge hinandens styrker.

Der skal laves en arbejdsgruppe, der i år 1 arbejder med tre teambuildingsforløb – et i 6. klasse, et i 7. klasse og et i 8. klasse. Der skal tilknyttes hjælp af en teambuilding-ekspert til idéudvikling og til at gennemføre forløbene.

Der skal planlægges en dag til hver årgang (6. - 8.klasse) ca. 3 - 4 gange årligt. År 1 er kalenderåret 2019. Planlægning foregår i efteråret 2018.

Indstilling

Partiet fællesskabet indstiller, at der etableres teambuilding-aktiviteter på tværs af skolerne i udvalgte klasser

Beslutning

Tiltrådt med 17 stemmer for forslaget og 0 stemmer imod forslaget.

Bilag

3. ”Memes for trivsel”-kampagne

Resume

Kampagne for udskolingen med fokus på trivsel og fællesskab i Ishøj.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne fra trivselsundersøgelsen tages en hel dag ud af kalenderen i alle 7., 8. og 9. klasser på skolerne i Ishøj. Der arbejdes med, hvordan man kan skabe opmærksomhed på resultaterne gennem plakater med eks. memes og slogans.

En rollemodel (ældre elev eller fagperson) kommer rundt i alle klasser og fortæller om konsekvenserne ved mistrivsel, og hvordan man er en god kammerat.
Alle klasser mødes om eftermiddagen og præsenterer deres arbejde for hinanden. Der stemmes om en vinder. Alle plakater sættes op på de enkelte skoler efterfølgende.


For at følge op på kampagnen, og for at fremme det sociale, planlægges to årlige middage i de enkelte klasser, hvor eleverne evaluerer på trivslen. 

Der planlægges en temadag i foråret 2018 - derefter to gange årligt.

der skal afsættes økonomi til materiale, fællesmiddage, konkurrencen og lærerne. Herefter et halvårligt beløb til middagene.

 

Indstilling

Memes for trivsel” indstiller, at der etableres en kampagne for udskolingen med fokus på trivsel og fællesskab i Ishøj.

 

Beslutning

Forslaget blev ikke tiltrådt - der var 7 stemmer for forslaget og 10 stemmer imod forslaget.

Bilag

4. Valgfag og sprogfag på tværs af skoler

Resume

Partiet IFFI (Ishøj Forever – Forever Ishøj) fremlægger forslaget ”Valgfag på tværs af skoler”.

Sagsfremstilling

Valgfag for 7. - 9. kl og 2. fremmedsprog for 5. - 9. kl. skal oprettes på tværs af skolerne.

Skolerne og ungdomsskolen starter et samarbejde og tager evt kontakt til foreninger eller andre, som kan være med.

Det er vigtigt, at de voksne støtter de elever, som har svært ved at færdes med nye mennesker.

Valgfagene ønskes startet i august 2018. Derfor skal skolerne og ungdomsskolen starte deres samarbejde snarest muligt.

Vi forestiller os til 2 valgfagsperioder pr. skoleår.

Sproghold skal være for hele skoleåret.

 

Indstilling

Partiet IFFI indstiller, at der etableres valgfag og sprogfag på tværs af skolerne i kommunen.

Beslutning

Tiltrådt med 9 stemmer for forslaget og 8 stemmer imod forslaget.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019