Hvad kan vi hjælpe med?

Dagtilbud i Ishøj Kommune

Læs om rammer og retningslinjer for dagtilbud i Ishøj Kommune samt privat pasning, kombinationstilbud mv.

Pasningsgaranti, retningslinjer for ind- og udmeldelse mv.

Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner beskriver retningslinjerne for ind- og udmeldelse mv. i dagtilbud.

I visitationsreglerne kan du bl.a. læse om retningslinjerne for:

 • Ansøgning om plads i dagpleje og daginstitution
 • Pasningsgaranti
 • Søskendegaranti
 • Distrikter
 • Tilbud om plads
 • Udmeldelse
 • Oprykning til børnehave fra dagpleje og vuggestue
 • Ønske om flytning til et andet dagtilbud
 • Oprykning fra børnehave til sfo
 • Manglende brug af en plads
 • Frit valg over kommunegrænser

Oversigt over kommunale dagtilbud

I Ishøj Kommune er der 10 kommunale daginstitutioner og én dagpleje. 

Private pasningsordninger mv.

Ishøj Kommune giver tilskud til godkendte private pasningsordninger i eller uden for kommunen. Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Du kan læse mere om privat pasning, herunder om ansøgning, godkendelse, tilskuddets størrelse, retningslinjer for overgang mellem privat pasning og optagelse i et kommunalt dagtilbud mv. på denne side.

Pt er der i Ishøj Kommune en enkelt godkendt privat pasningsordning: Den private pasningsordning Bjørn Poulsen.

Der er ingen godkendte privatinstitutioner eller private dagplejere i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Privatinstitutioner

Ishøj Kommune har ingen godkendte private institutioner. Du finder Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner på denne side.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen. 

Du kan læse mere om kombinationstilbuddet på denne side.

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

Du finder taksterne for dagpleje, daginstitution og sfo på denne side.

Lukkedage

Dit barn har mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt Grundlovsdag og juleaftensdag. Dagtilbuddet kan desuden holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn.

På denne side finder du en oversigt over dagtilbuddenes lukkedage.

Digital Pladsanvisning

I den digitale pladsanvisning kan du skrive dit barn på venteliste til dagpleje og daginstitution, du kan melde dit barn ud m.m. Når du skriver dit barn op til en plads skal du tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen. 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 4. juli 2018