Hvad kan vi hjælpe med?

Dagtilbud og skoler åbner gradvist fra 15. – 23. april

Snart vil der igen være liv på institutionernes legepladser.

Ishøj Byråd har den 10. april godkendt retningslinjerne for en gradvis åbning af dagtilbud og skolernes 0.-5. klasser

Regeringen meldte den 6. april ud, at vi delvist og forsigtigt kan begynde at åbne samfundet op igen fra onsdag den 15. april 2020.

Første del af genåbningen gælder for kommunernes dagtilbud, de kommende børnehaveklassebørn der skal i SFO, skolernes 0. - 5. klasser og alle klassetrin i specialtilbud og specialklasser. 

I Ishøj kommer åbningen til at ske i etaper fra 15. april – 23. april 2020, så det er muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

”Selvom vi har mulighed for at åbne for alle den 15. april, så har vi valgt en mere langsom og gradvis åbning. Vi vil ikke sende hverken børn eller personale ind i vores institutioner eller skoler, før vi er sikre på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi er naturligvis glade for igen at kunne tilbyde pasning og undervisning til kommunens børn, men det kommer til at være en anderledes hverdag, de kommer tilbage til,” siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. 

Sundhed, sikkerhed og trivsel har førsteprioritet

Hensynet til sundhed, sikkerhed og trivsel kommer i første række.

Det betyder bl.a., at den pædagogiske læreplan i dagtilbud ikke vil have så høj prioritet, og at eleverne ikke vil blive undervist i alle fag. Det gør Ishøj Kommune for at sikre, at der er ressourcer nok til at leve op til de sundhedsmæssige retningslinjer. 

”Børnenes trivsel vil altid have høj prioritet, og det vil der ikke blive ændret på. Børn har brug for omsorg, knus og trøst, og det vil der heller ikke blive ændret på,” siger Ole Bjørstorp og fortsætter. 

”Jeg ved, at nogle forældre forståeligt nok kan have en bekymring for at sende deres barn i daginstitution eller skole under corona-epidemien. Derfor er det vigtigt at sige, at alle børn med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen for Covid-19 kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

Det vil også være sådan, at hverken ansatte eller børn må komme i skole, hvis de har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse. De skal blive hjemme indtil minimum 48 timer efter, at symptomerne er ophørt,” siger Ishøjs borgmester. 

Sådan får forældre besked

Forældrene bliver orienteret om åbningen via brev på Børneintra for dagtilbuddene og på Aula for skolerne.

Du kan læse forældrebrevene her:

Forældrebrev om genåbning af skoler og SFO

Forældrebrev om genåbning af daginstitutioner

Forældrebrev om genåbning af dagpleje 

I tillæg til ovenstående breve vil der for den enkelte skole/dagtilbud være en beskrivelse af den lokale planlægning i forhold til genåbningen. Kig på Aula eller Børneintra.

Forældre til nye børn i dagtilbud vil blive kontaktet af institutionens leder via e-Boks eller pr. telefon om barnets opstart.

Forældre med børn i specialtilbud og forældre til kommende børnehaveklassebørn får et særligt brev via e-Boks eller Aula. 

Her er planen for åbning af Ishøjs skoler

 • 15. april starter børnehaveklasserne.
 • 15. april starter gruppeordningen, specialklasser og læseklasser på Gildbroskolen. Skolen Ishøjgård og Kirkebækskolen åbner for alle klassetrin. 
 • 16. april starter de kommende børnehaveklassebørn som heldags SFO-elever. Dagen inden, den 15. april kl. 10-13, får de mulighed for at sige farvel til deres børnehave.
 • 17. april starter 1. klasserne.
 • 20. april starter 2. og 3. klasserne.
 • 21. april starter 4. og 5. klasserne.

SFO’erne åbner kun for 0.- 5. klasserne i det omfang, forældrene har behov for pasning af deres børn.

Alle skoler vil som udgangspunkt have normal åbningstid.

Læs retningslinjer for genåbning af skolerne, som blev vedtaget af byrådet den 10. april 

Her er planen for åbning af Ishøjs dagtilbud

 • 15. april åbner dagplejen for pasning af dagplejebørn i dagplejerens hjem. Dagplejens legestue åbner tidligst 11. maj 2020.
 • 15. april kl. 10-13 har de kommende børnehaveklassebørn, som starter i SFO mulighed for at komme ned i deres daginstitution og sige farvel.
 • 16. april starter børnehavebørn. 
 • 20. april starter vuggestuebørn.
 • 23. april starter nye børn, der er indskrevet efter 16. marts. Forældre til nye børn vil blive kontaktet af institutionens leder via e-Boks eller pr. telefon om barnets opstart.

Alle dagtilbud vil som udgangspunkt have normal åbningstid.

Læs retningslinjer for genåbning af dagtilbud, som blev vedtaget af byrådet den 10. april.

Hvad gør skoler og dagtilbud for at mindske smitterisiko?

Både skoler og dagtilbud: 

 • Ansatte og elever må komme i skole eller i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

  I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole eller i dagtilbud igen.  
 • Alle børn med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.
 • Der vil blive gjort ekstra rent for at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
 • Både børn og personale vil få undervisning i hygiejnereglerne, og der vil hænge plakater med reglerne på skolen og i institutionen. 
 • Skoler og dagtilbud vil få udleveret værnemidler i form af primært sæbe, håndsprit, enegangshandsker, engangshåndklæder og servietter samt desinficering. 
 • Børnene vil opholde sig i så små grupper som muligt, med så god afstand som muligt og ude så meget som muligt. 
 • Det vil blive planlagt sådan, at forældre eller andre voksne ikke samler sig ved indgangen til skolen eller institutionen, når børnene skal afleveres eller hentes. 
 • Forældre må ikke opholde sig i skolen eller i institutionen. 

Forældre skal holde sig orienteret på Aula og Børneintra om de retningslinjer, der gælder særligt for deres barns dagtilbud eller skole.

Særligt for dagtilbud:

 • Børnene vil få frokost, som de plejer, men i portionsanretninger. De vil ikke få morgenmad, da morgenmaden ofte kræver, at man sidder flere tæt sammen.
 • Børnene vil så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksen/voksne gennem hele dagen både inde og ude og være det samme sted på stuen. 
 • Så vidt det er muligt, vil der være afstand mellem børnene, når de sidder ved borde. Anbefalingen er et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver.
 • Børnene får deres eget sæt sengetøj, som vaskes så ofte, det overhovedet er muligt.

Særligt for skoler: 

 • Når eleverne sidder i længere tid ved siden af hinanden, vil det være med en afstand på to meter mellem hver elev.
 • Skolernes kantiner holder lukket, og kantinepersonalet indgår i arbejdet med rengøring og hygiejne sammen med kommunens øvrige rengøringspersonale.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 23. april 2020