Hvad kan vi hjælpe med?

Den kommunale ungeindsats i Ishøj Kommune - Ishøj Uddannelse og Job

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået politisk den 13. oktober 2017 fik kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Som kommune skal vi sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave bliver, at

  • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
  • Koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

Ishøj Kommune har valgt at etablere en ungeenhed, som har fået navnet Ishøj Uddannelse og Job, til at varetage og koordinerer opgaverne i aftalen og de tilknyttede love.

Ishøj Uddannelse og Job varetager 

  • Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse.
    Grundskolevejlederne arbejder tæt sammen med skolerne og indgår i vejledning af eleverne i uddannelsesparathedsvurderinger, i forældresamtaler og i undervisningen i uddannelse og job.

  • Vejledningen om 15-17åriges pligt til at være i uddannelse og/eller beskæftigelse

  • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse

  • Den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Vallensbæk Jobcenter.
    Den tværgående indsats er organiseret som faste netværksmøder forankret og koordineret af ungeenheden Ishøj Uddannelse og Job

Ishøj Uddannelse og Job er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en driftsenhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse under direktørområdet Velfærd og Undervisning.

Du finder Ishøj Uddannelse og Job i Brohoset, Vejlebrovej 45,  2635 Ishøj.

Du kan komme i kontakt med vejlederne i Ishøj Uddannelse og Job ved at møde op i tidsrummet 09.00 - 15.00 eller ved at ringe til os på 4357 4240.  Du kan også skrive til os via digital post på www.ishoj.dk/iuj

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. oktober 2019