Hvad kan vi hjælpe med?

Det vil den nye boligskatteaftale betyde for dig

Tidligere i år vedtog Folketinget en ny lov om boligskat. Den betyder bl.a., at stigninger i grundskylden bliver indefrosset i de kommende tre år

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny boligskattelov.

Med loven bliver stigninger i  grundskylden indfrosset – det betyder at beløbet først skal betales , når huset sælges.

I praksis betyder den nye ordningen, at boligejerne automatisk vil få oprettet et lån svarende til stigningen i deres grundskyld, hvis stigningen er på over 200 kroner pr. ejer.

Lånet skal betales ved hussalg

Dette lån er tvungent, men dog rente- og gebyrfrit.

Lånet vil blive brugt til at holde grundskylden på samme niveau som tidligere og skal først indfries, når ejendommen skifter ejer.

Derfor vil du automatisk modtage en opkrævning fra kommunen, når du en dag sælger din bolig. En undtagelse er dog, at hvis din ægtefælle overtager ejendommen, overtager vedkommende også lånet.

Blive eller træde ud?

Ordningen med indfrysning af grundskyld er midlertidig for perioden 2018-2020.

Derefter skal boligejere beslutte, om de vil fortsætte i ordningen, eller om de vil træde ud og tilbagebetale det eventuelle indefrosne beløb.

De boligejere, som ønsker at fortsætte i ordningen, skal – som tidligere nævnt - først indfri deres lån, når de sælger deres bolig.

Du vil få en opgørelse

Du skal være opmærksom på, at grundskylden for de to første kvartaler i 2018 allerede er blevet opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt.

Det beløb, som skulle have været indefrosset i de to første kvartaler, vil i stedet blive fordelt på de to kommende kvartaler i 2018, og du vil derfor blive opkrævet et lavere beløb for juli- og oktober-kvartalet.

Du vil i juni 2018 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvor beløbet, som er indefrosset, er trukket fra din kommende opkrævning.

En gang året vil du desuden modtage en opgørelse over det indefrosne beløb.

Hvis du vil vide mere om den nye ordning, kan du læses mere på Skatteministeriets hjemmeside skm.dk.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 21. december 2018