Hvad kan vi hjælpe med?

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med projekt ArkenWalk

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til opsætning af to gangbroer, 12 kunstlamper, beplantning og anlæggelse af grussti i forbindelse med projekt ArkenWalk, matr. nr. 7000ak, 43a, 43b, 43c Tranegilde By, Ishøj.

Projektet ARKENWALK strækker sig fra Ishøj Station til ARKEN og består af en række delområder. Nærværende afgørelse omhandler de dele af projektet, der er beliggende inden for søbeskyttelseslinjen, og som berører beskyttet natur.

Dispensationen meddeles i medfør af:
• Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse LBK nr. 240 af 13/03/2019, §§ 3 og 16
• Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer nr. 1066 af 21/08/2018


Dispensation inkl. klagevejledning kan ses her herunder:

BilagStørrelse
Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til projekt ArkenWalk1014.9 KB
Bilag 1 - Foto af eksisterende forhold707.29 KB
Udsnitsplan 06 - Strandvangen og skovsti934.77 KB
Udsnitsplan 07 - Poppeløen1.19 MB
Udsnitsplan 08 - Lysning bro og slæbested727.66 KB
Detalje bro 2214.65 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 24. juni 2020