Hvad kan vi hjælpe med?

Disponeringsplanen for Brohuset er nu vedtaget

Byrådet i Ishøj Kommune har nu vedtaget den såkaldte disponeringsplan, som tegner de overordnede retningslinjer for, hvordan Brohuset skal bruges

Det betyder, at Brohuset – Ishøj Kommunes nye bygning på Vejlebrovej 45 - nu er et skridt nærmere realisering.

Disponeringsplanen kan betragtes som en overordnet plan for fordelingen af arealerne i Brohuset og fastslår blandt andet, at kommunen skal arbejde mod, at:

 • Brohuset og den omkringliggende grund skal være åben og imødekommende
 • Brohuset skal indrettes lyst, men samtidig bevare det rustikke udtryk fra den gamle bygning
 • Dele af Brohuset skal rives ned, noget bygges nyt og noget renoveres
 • Brohuset skal have etableret to forsider, så facaden ud mod jernbanen ikke længere er en bagside
 • Brohuset skal have etableret tre primære indgange og tre-fem mindre indgange
 • Brohuset skal have etableret nye fællesområder, et stort torv og flere lysgårde
 • Brohuset skal skabe kloge kvadratmeter, hvor der tænkes i sameksistens og fælles brug af lokaler
 • At en del af grunden på Vejlebrovej 45 skal gøre plads til nye boliger

Hvad skal der ske nu?

På baggrund af disponeringsplanen skal kommunen nu lave en såkaldt etapeplan, som beskriver med hvilken takt og i hvilken rækkefølge projektet skal udføres. Etapeplanen forventes at blive behandlet politisk i september 2019.

Herefter vil kommunen igangsætte et udbud, som på grund af omfanget af projektet forventes at blive et EU-udbud. Her skal der skal findes en leverandør, som sammen med kommunen kan gennemføre projektet.

Efter udbuddet vil kommunen tage hul på en detaljeret planlægning, som vil foregå sammen med de kommunale funktioner, som skal bruge de respektive områder.

Ombygningen af Brohuset forventes at forløbe henover de næste fire-fem år.

Se disponeringsplanen her

Du kan se disponeringsplanen i sit fulde omfang her.

Bemærk, at alle tegninger i planen er skitser – og dermed hverken detaljerede eller endelige.

Det betyder, at nogle af de funktioner, som optræder i dokumentet, fortsat godt kan ændre placering, gøres mindre, større eller slet ikke skal flytte ind i Brohuset.

De afgørende detaljer bliver først afklaret i den endelige projektering.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 13. april 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med 13. april 2020:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 4. juli 2019