Hvad kan vi hjælpe med?

Domsmænd og nævninge

Hvert fjerde år indstiller Ishøj Kommune domsmænd og nævninge (lægdommere). Næste frist for at søge er den 1. marts 2019.

Ansøg om at blive domsmand/nævning

Hvordan bliver jeg domsmand/nævning?

Indtil 1. marts 2019 kan du søge om at komme på det, der hedder Grundlisten.

Du søger ved at trykke på den grønne knap øverst på siden. Knappen åbner en ansøgning, som du skal udfylde og sende til kommunen.

Du kan også hente en ansøgningsblanket hos fuldmægtig Lene Jensen, Center for Ledelse og Strategi,  Ishøj Rådhus, etage 7, tlf. 43 57 72 02. Hun kan også svare på eventuelle spørgsmål.

Hvad er Grundlisten?

 • Grundlisten er en liste over dem, som kommunen indstiller til at blive domsmand eller nævning (lægdommer) for fire år ad gangen. Den næste periode går fra 2020-2023.
 • Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, om du bliver udtaget, hvis flere er interesserede.
 • Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, vi som kommune indstiller.

Hvad er kravene for at blive domsmand/nævning?

For at blive domsmand/nævning (lægdommer) skal du opfylde følgende:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
 • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du skal kunne tale og forstå dansk
 • Du skal bo i Ishøj Kommune.

Nogle er i kraft af deres stilling udelukket fra at blive domsmand/nævning (lægdommer):

 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Hvad kræver det at være domsmand/nævning?

 • Hvis du bliver udpeget, vil du i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året
 • En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger
 • Du bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis du bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis du skal være nævning i en sag.

Hvad er forskellen på en domsmand og en nævning?

Domsmand og nævning er to typer af lægdommere.

Domsmandssager

De fleste sager både i byretten og landsretten bliver afgjort af en juridisk dommer og domsmænd. Den slags sager kalder man domsmandssager, og dem er der flest af. Bliver du udpeget som lægdommer her, vil du fungere som én blandt flere domsmænd.

Nævningesager

I nogle tilfælde bliver sager afgjort af en juridisk dommer og nævninge. Nævningesager er sjældnere og alvorlige straffesager, hvor der er rejst tiltale for fx drab, brandstiftelse, voldtægt eller røveri, og hvor anklageren enten kræver fængselsstraf på minimum fire år eller fx forvaring. Bliver du udpeget som lægdommer i en nævningesag, vil du fungere som én blandt flere nævninge i et nævningeting.

Hvad får jeg af betaling for hvervet?

 • Du bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag, du møder i retten
 • Som domsmand/nævning vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at du skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis du er indkaldt som domsmand/nævning en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som domsmand/nævning.

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 29. januar 2019