Hvad kan vi hjælpe med?

Drikkevand og Grundvand

Oplysninger om drikkevand og grundvand.

Drikkevand

Vandforsyningen i Ishøj Kommune sker fra forsyningsselskabet Ishøj Vand A/S under Ishøj Forsyning A/S og fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg).

Den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overgået til forsyningsselskabet Ishøj Forsyning A/S. Ishøj Forsyning A/S er ejet af Ishøj Kommune. Hovedopgaverne for Ishøj Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Informationer om vand- og kloakforsyning, herunder selvaflæsning af vandmåler, kan nu søges på Ishøj Forsyning A/S's hjemmeside

Du kan også tage kontakt enten på telefon 4357 77 77 eller e-mail info@ishojforsyning.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er endelig vedtaget af Byrådet i Ishøj Kommune den 6. november 2018 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 20. november 2018.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. februar 2019