Hvad kan vi hjælpe med?

Drikkevand og Grundvand

Oplysninger om drikkevand og grundvand.

Drikkevand

Vandforsyningen i Ishøj Kommune sker fra forsyningsselskabet Ishøj Vand A/S under Ishøj Forsyning A/S og fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg).

Den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overgået til forsyningsselskabet Ishøj Forsyning A/S. Ishøj Forsyning A/S er ejet af Ishøj Kommune. Hovedopgaverne for Ishøj Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Informationer om vand- og kloakforsyning, herunder selvaflæsning af vandmåler, kan nu søges på Ishøj Forsyning A/S's hjemmeside

Du kan også tage kontakt enten på telefon 4357 77 77 eller e-mail info@ishojforsyning.dk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er endelig vedtaget af Byrådet i Ishøj Kommune den 6. november 2018 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 20. november 2018.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Vallensbæk Kommune er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune den 25. marts 2020.  

Vandforsyningsplan 2020

Byrådet har den 3. marts 2020 vedtaget Vandforsyningsplan 2020 for Ishøj Kommune.

Planen redegør for, hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere. Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv
forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes
forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

VANDFORSYNINGSPLAN 2020

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 13. maj 2020