Hvad kan vi hjælpe med?

Du kan måske få genoptaget din sag om tabt arbejdsfortjeneste

Har du som forælder modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser mv. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Hvem kan få behandlet sin sag igen?

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning af tabt arbejdsfortjeneste, for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Hvornår er min sag forældet?

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindeligt forældelsesfrist i loven på tre år. Det gælder naturligvis også, selv om du ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Hvordan får jeg behandlet min sag igen?

Du kan enten skrive til Ishøj Kommune via din e-Boks eller ringe på telefon 43 57 75 80, hvis du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven fra Ishøj eller Vallensbæk Kommuner i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2019, og din udbetaling er blevet reduceret på grund af ydelsesloftet for maksimal udbetaling,

Sådan skriver du via din e-Boks:

 1. Vælg ’skriv ny post’
 2. Vælg ’offentlige myndigheder/kommuner’
 3. Vælg ’Ishøj Kommune’
 4. Vælg ’Center for Børn og Forebyggelse’.

Vi forventer at have behandlet din henvendelse indenfor tre måneder efter, at vi har modtaget den i e-Boks.

Mere info

Social- og Indenrigsministeriet har i februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved en orienteringsskrivelse.

Kommunen har pligt til at behandle de sager på ny, hvor borgeren har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 5. oktober 2020