Hvad kan vi hjælpe med?

Ejendomsskattelån

Har kan du læse mere om lån til betaling af ejendomsskat

Der kan ydes lån til betaling af ejendomsskatter m.v., når ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år
eller får udbetalt pension efter lov om social pension
eller lov om delpension eller modtager efterløn og samtidigt har fast bopæl her i landet.


I Ishøj Kommune omfatter låneordningen kun grundskyld til kommune.
Til sikkerhed for betaling af lånebeløbene med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen.

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med 2 decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renterne tilskrives ved årets udgang og kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Lånebeløbet skal betales tilbage, når ejendommen sælges, og i særlige tilfælde når ejeren afgår ved døden.

Ansøgningskema for lån til betaling af ejendomsskatter

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Betaling og Kontrol på 43 57 73 77.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 26. februar 2018