Hvad kan vi hjælpe med?

Elforbrug og elpriser

Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan vælge et andet elhandelsselskab

Selvbetjening

Læs om elforbrug og elpriser

Hvad gør jeg, hvis strømmen svigter?

Strømforsyningen i Danmark er meget stabil, og hvis den svigter, er det oftest en mindre lokal afbrydelse.

Tjek om det kun er din husstand, eller det er hele ejendommen eller kvarteret, der er ramt. Kontakt din elleverandør, hvis hele dit nærområde er ramt.

Du kan finde kontaktoplysningerne på din seneste elregning eller på Dansk Energis hjemmeside.

Større strømafbrydelse

Hvis der er tale om en større strømafbrydelse, kan du holde dig orienteret på Energinets hjemmeside.

Hvis strømafbrydelsen er omfattende, og du ikke kan bruge computer, smartphone og lignende, kan du holde dig orienteret via en batteridreven radio eller en bilradio.

Hvordan og hvornår skal jeg aflæse min elmåler?

Dit elforbrug registreres af en opsat måler, der aflæses med passende mellemrum af dig eller af elnetselskabet. Elnetselskabet ejer måleren.

Elregningerne udsendes som aconto-opkrævninger på baggrund af det forventede elforbrug, og med passende mellemrum, typisk en gang årligt, skal du aflæse, indberette og afregne dit faktiske forbrug. Ofte kan du indberette det digitalt.

Husk også aflæsning, når du flytter og en anden flytter ind.

Hvad indeholder min elregning?

Din pris pr. kWh er sammensat af statslige afgifter, udgifter til elhandelsselskabet og prisen for de brugte kWh. Prisen pr. kWh kan stå på årsopgørelsen, og i så fald er det en gennemsnitspris pr. kWh i løbet af året, da prisen svinger op og ned i løbet af året. 

Hvis du har problemer med at forstå din elregning, kan du få hjælp på Energistyrelsens hjemmeside. Du kan også bede dit elhandelsselskab om en forklaring.

Pris

Elektricitetspriserne varierer alt efter, hvilket elhandelsselskab du er tilsluttet. Forskellene skyldes, at elhandelsselskaberne tilbyder forskellige produkter.

 • Fast pris - Vælger du en fast prisaftale, er du sikret at prisen ikke ændrer sig i den aftalte periode
 • Spotpris - Vælger du en spotprisaftale, vil den del af prisen, som dækker over dit elforbrug følge markedsprisen for el time for time
 • Kombinationer.

Hvordan skifter jeg elhandelsselskab?

Ved skift af elleverandør skal du kontakte den elleverandør, du gerne vil købe el hos fremover, og indgå en ny aftale.

Det kan gøres via elpris.dk eller elleverandørernes hjemmesider.

Det er fordel, hvis du oplyser dit såkaldte aftagenummer, som findes på din elregning eller din oversigt i betalingsservice fra din nuværende elleverandør. Alternativt oplyses navn, adresse, CPR.-nr. og evt. flyttedato.

Vær især opmærksom på et evt. opsigelsesvarsel og evt. bindingsperiode (udgør max.6 måneder for husholdningskunder).

Din nye elleverandør står for det praktiske og sender en aftale, som du skal underskrive. Derefter får du en bekræftelse med dato for, hvornår den nye aftale træder i kraft. Den nye elleverandør informerer også din tidligere leverandør om dit skifte.

Hvis du ikke har fået en fjernaflæst elmåler med automatisk aflæsning, får du besked om at skulle aflæse din elmåler.

Endelig får du en slutopgørelse fra din ”gamle” leverandør, senest seks uger efter skiftet.

Du kan også få en mægler til at finde en ny elleverandør for dig.

Hvordan kan jeg bygge energiøkonomisk?

Hvis du bygger nyt eller renoverer din bolig, skal du sørge for, at byggeriet lever op til energikravene i Bygningsreglementet. En energioptimeret bolig bruger mindre varme og er derfor billigere at bo i. Men renovering kan også øge komforten, forbedre indeklimaet og gøre dit hus mere værd.

På Energistyrelses hjemmeside SparEnergi.dk kan du læse om energikravene i bygningsreglementet og få gode råd om renovering og energieffektive opvarmningsformer.

Hvis du vil klage over din elregning

Ønsker du at klage over din elregning, skal du bruge selvbetjeningen 'Klag online - Forbrug.dk'. Det er Ankenævnet for Energi, som behandler klagen.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 3. september 2020