Erhvervskontaktudvalget

Erhvervskontaktudvalget er et samarbejdsforum mellem Ishøj Kommune og det lokale erhvervslivs parter

Erhvervskontaktudvalget samarbejder om:

  • Overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

  • Nye erhvervspolitiske tiltag inden for erhvervsservice i bredeste forstand

  • Udvikling og forbedring af erhvervsområderne

Herudover fungerer udvalget som kommunens sparringspartner i udviklingen og gennemførelsen af Ishøj Kommunes erhvervspolitik.

Sammensætning

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra byrådet, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomhederne i kommunen.

Sekretariat

Har du spørgsmål om erhvervskontaktudvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte Ishøj Erhvervskontor, der fungerer som sekretariat for Erhvervskontaktudvalget. 

Ishøj Erhvervskontor

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7253

erhvervskontoret@ishoj.dk