Takstblad for regnskabs året 2021

 Takster 2021 - Ishøj Varmeværk 

         

 Forventet køb/salg 

       
 Køb hos VEKS  87.440 MWh 314.783 GJ
 Salg til centraler  81.240 MWh 292.463 GJ
 Salg til Ishøj Lille Industriområde  1.930 MWh 6.948 GJ
 Salg til villaer i Traneparken  550 MWh 1.980 GJ
 Salg spids- og reservelastvarme  23.000 MWh 82.800 GJ
         

 Priser 

       
 Kostpriser VEKS         
 Energi vægtet   233,42 DKK/MWh 64,84 DKK/GJ
 Afkølingstarif 6,5 gr celsius  0,08 DKK/Celsius 0,02 DKK/GJ
 Effekt (gns)  189,04 DKK/ MWh 52,51 DKK/GJ
         

 Salgspriser 

       

 Centraler 

       
 Energi  246,00 DKK/MWh 68,33 DKK/GJ
 Afkølingstarif ved afvigelse mer/mindre afkøling fra 30 gr. Kelvin  16,20 DKK/MWh 4,50 DKK/GJ
 Effekt   278,70 DKK/MWh 77,42 DKK/GJ
 Administrationsbidrag  3180,00 DKK/årligt    
         

Ørnekærs Vænge

       
 Energi  246,00 DKK/MWh 68,33 DKK/GJ
 Afkølingstarif ved afvigelse mer/mindre afkøling fra 30 gr. Kelvin  16,20 DKK/MWh 4,50 DKK/GJ
 Effekt   278,70 DKK/MWh 77,42 DKK/GJ
 Administrationsbidrag  3180,00 DKK/MWh    
         

 Ishøj Lille Industriområde 

       
 Ngas prissætning (før 19. dec. 2018) 
       
 Forbrug 0 - 70 MWh / 0 - 252 GJ  692,50 DKK/MWh 192,36 DKK/GJ
 Forbrug 70 - 225 MWh / 252 - 810 GJ  596,71 DKK/MWh 165,75 DKK/GJ
 Forbrug 225 - 825 MWh / 810 - 2970 GJ  582,20 DKK/MWh 161,72 DKK/GJ
 Forbrug 825 - 1650 MWh / 2970 - 5940 GJ  527,21 DKK/MWh 146,45 DKK/GJ
 Boliger
(efter 19. dec. 2018) 
       
 Energi   246,00 DKK/MWh 68,33 DKK/GJ
 Effekt  278,70 DKK/MWh 77,42 DKK/GJ
 m2 tillæg for beboet rum/opvarmet rum  29,00 DKK/m2    
 Administrationsbidrag  3180,00 DKK/enhed    
         

 Villaer i Traneparken tilsluttet  blokcentral  

       
 Energi  278,60 DKK/MWh 77,39 DKK/GJ
 Afkølingstarif ved afvigelse mer/mindre afkøling fra 30 gr. Kelvin  16,20 DKK/MWh 4,50 DKK/GJ
 Effekt  278,70 DKK/MWh 77,42 DKK/GJ
 Administrationsbidrag  330,00 DKK/årligt    
         
 Spids- og reservelastvarme         
 Energi  294,41 DKK/MWh 81,78 DKK/GJ
 Effekt  654118,81 DKK/md 654118,81 DKK/md
         

 Andet 

       
 Spædvandsafgift  61,00  kr./m3     
 Rykkergebyr  104,00  kr./stk.     
 Incassogebyr  141,00  kr./stk.     
 Lukkegebyr  385,00  kr./stk.     
 Genåbning  385,00  kr./stk.     
         
 Alle priser er eks. Moms         
 Fastatgift beregnes ud fra et gennemsnit af de foregående tre års forbrug for den enkelte forbruger.