Vil du have fjernvarme?

Her kan du læse om planen for udrulning af fjernvarme i Ishøj og tilkendegive, at du gerne vil have fjernvarme

Ishøj Byråd har sat gang i processen med at godkende en plan for udrulning af fjernvarme til fem store områder af kommunen, hvor 1.735 boliger i dag har naturgas. På sigt skal alle boliger i Ishøj kunne opvarmes med fjernvarme.

Du kan læse mere om udrulningen af fjernvarme her

På nedenstående kort kan du se de fem områder, hvor boligejere kan blive koblet på fjernvarmenettet inden for de kommende seks år.

Rækkefølgen er endnu ikke besluttet

Byrådet har endnu ikke besluttet, i hvilken rækkefølge de fem boligområder vil blive tilsluttet fjernevarme-nettet.

Som udgangspunktet vil de boligområder, hvor flest borgere på forhånd har sagt "ja, tak" til fjernvarme, og som lettest kan blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet, få fjernvarme først.

Numrene på kortet viser derfor ikke rækkefølgen på opkobling til fjernvarme, men bliver blot brugt til at identificere områderne.

Sideløbende med opkoblingen af de fem boligområder arbejder Ishøj Varmeværk på at indgå en aftale med Tåstrup Fjernvarme om forsyning af landsbyerne nord for motorvejen.