Hvad kan vi hjælpe med?

Erhvervskontaktudvalget

Erhvervskontaktudvalget er et samarbejdsforum mellem Ishøj Kommune og det lokale erhvervslivs parter

Erhvervskontaktudvalget samarbejder om:

  • Overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik
  • Nye erhvervspolitiske tiltag inden for erhvervsservice i bredeste forstand
  • Udvikling og forbedring af erhvervsområderne

Herudover fungerer udvalget som kommunens sparringspartner i udviklingen og gennemførelsen af Ishøj Kommunes erhvervspolitik.
 

Sammensætning

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra byrådet, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomhederne i kommunen. 

Sekretariat

Har du spørgsmål om erhvervskontaktudvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte Ishøj Erhvervskontor, der fungerer som sekretariat for Erhvervskontaktudvalget. 

Kontakt

Ishøj Erhvervskontor

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

erhvervskontoret@ishoj.dk

Tlf. 43577253

Senest opdateret 8. juli 2015