Hvad kan vi hjælpe med?

Et samlet byråd indgår forlig om budget 2021

Alle fem partier i Ishøj Byråd er med i forliget om næste års budget, som er uden besparelser

Trods en coronakrise er der grund til optimisme i Ishøj. Næste års budget bliver nemlig uden besparelser og med ekstra 49 millioner kroner at gøre godt med. Penge, der blandt andet kommer fra den kommunale udligningsordning, som fordeler penge mellem rige og fattige kommuner.

Forhandlingerne om næste års budget endte i enighed mellem alle fem partier i byrådet. Nu mangler blot de sidste formaliteter.

Mandag den 28. september mødes Ishøjs borgmester med gruppeformændene fra DF, Venstre, SF og Enhedslisten for at skrive budgetforliget under, og så skal budgettet endeligt vedtages til byrådsmødet i oktober.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp kan se tilbage på nogle forhandlinger, der blev holdt i en god tone, og hvor der var flere penge at forhandle med end for blot et år siden.

”Det er et rigtig flot budget, vi kan præsentere i år. Jeg vil gerne takke alle partierne for at støtte op om budgettet. Et bredt forlig giver ro og stabilitet, og det er godt for både borgerne og kommunens medarbejdere. I budgetforliget er der fokus på vores klima, miljø og grønne områder, fx har vi valgt at gøre 2021 til Cykelår.

Vi giver også et løft til vores folkeskoler og til ældreområdet. Det gør vi blandt andet ved at oprette familieklasser til børn med særlige udfordringer og ved at omdanne ældreboliger til plejeboliger for at imødekomme et stigende behov.

I denne coronatid er det ikke mindst vigtigt at nævne, at vi har valgt at fastholde det forøgede rengøringsniveau i skoler og daginstitutioner ind i 2021,” siger Ishøjs borgmester.

Minimumsnormeringer allerede i 2024

Hos SF er der tilfredshed med de mange tiltag i budgetforliget på klima- og miljø-området, at skoleområdet bliver løftet, og at der indføres minimumsnormeringer i dagtilbuddene senest i 2024.

”Regeringen har indført minimumsnormeringer fra 2025, men vi gør det mindst et år tidligere med mulighed for at fremrykke, hvis der bliver afsat penge til det i regeringens finanslov. Det er vigtigt, fordi nogle institutioner er pressede på medarbejdere.

For vores ældre borgere er det godt, at vi er blevet enige om at genindføre muligheden for ekstra rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjemmehjælp. Den almindelige rengøring er ikke nok til at opretholde sunde forhold derhjemme og et godt helbred for borgerne.

Derudover har vi et ønske om, at der på alle kommunale bygninger tilsluttes solceller som en del af vores klimastrategi. Dette vil forvaltningen undersøge, da der gælder særlige virksomhedsforhold, som skal afklares,” siger Sami Deniz fra SF.  

Gode tiltag for cyklister

I Enhedslisten er der især glæde over, at et enigt byråd har besluttet at gøre 2021 til Cykelår i Ishøj, og at der følger penge med til blandt andet reparation af kommunens stisystemer. Det skal også undersøges, om kommunen kan få en Supercykelsti til Tåstrup.

”Forholdene for cyklister har været vores mærkesag, siden vi kom i byrådet. Det er vigtigt med en god infrastruktur, så vi kan få folk til at sætte sig op på cyklen i stedet for ind i bilen. Og sætter de sig alligevel ind i bilen, skal vi styrke borgernes muligheder for samkørsel, så de kører mindre i bil samlet set.

Det gør vi via et partnerskab, som kommunen indgår med samkørsels-app’en NaboGo. Det har vi også fået med i budgetforliget,” siger Ole Wedel-Brandt fra Enhedslisten, som glæder sig over et flot budget uden besparelser.

En mere synlig ren og grøn kommune

Venstres primære grund til at være med i budgetforlig er, at partiet vil sætte sit præg på Ishøjs udvikling. Og det kræver, at man er med rundt om bordet.

”Men det er selvfølgelig også, fordi vi får nogle af vores mærkesager med. Blandt andet, at vi ønsker nogle mere synlige tegn på, at kommunen holder Ishøj pæn og ren. Derfor har vi fx foreslået et projekt med et offentlig-privat samarbejde om vedligeholdelse af kommunens grønne områder mm.

Vi har også en forpligtelse til at passe på vores ældre og sørge for, at de kan nyde deres alderdom på vores plejehjem. Derfor får vi som noget nyt en plejehjemsbestyrelse på begge vores plejecentre, hvor blandt andet beboere og pårørende deltager,” siger Lennart Hartmann Nielsen fra Venstre.

Han nævner også tiltag som flere lovlige parkeringsmuligheder i nærområdet til varevogne, et nyt område til borgere med handicap på den kommende legeplads på Bredekærgård, og at frivillige skal tilbydes at arbejde på biblioteket.

En bedre skolestart for alle børn

Poul Jørgensen fra DF nævner blandt andet som vigtige punkter effektiviseringer i administrationen, hurtigere hjælp til langtidssyge, undersøgelse af trafiksikkerhed og et forbedret samarbejde med forældre til børn i børnehaverne.

”Vi skal styrke mentaliteten hos de små størrelser og give dem en bedre og mere stabil indgang til at starte i skole. Der skal være ro fra starten af, og forældrene skal være mere parate til at møde de krav og det samarbejde, der skal fungere, når børnene begynder i skole.

I forhold til trafiksikkerhed har vi fået flere henvendelser fra borgere i strandområdet med et ønske om en åbning for ud-/indkørsel på Pileskovvej til den halve rundkørsel mod Ishøj Strandvej for at aflaste Tranegilde Strandvej og Ishøjvej. Det skal der holdes et borgermøde om i 1. kvartal 2021.

Vi er også glade for den pulje, der er afsat til en generel undersøgelse af trafiksikkerheden i kommunen,” siger Poul Jørgensen.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 25. september 2020