Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Fællesantenne

Ishøj Kommune ejer Ishøj Fællesantenne, men det er en ekstern leverandør, der driver det.

Driften sker på baggrund af vedtægterne for Ishøj Fællesantenne, som er besluttet af byrådet. Du finder vedtægterne i bilaget nedenfor.

Det er den eksterne leverandør, som varetager al administration, drift, service, moderniseringsarbejde m.v. Lige nu er den eksterne leverandør Kabelplus. 

BilagStørrelse
Vedtægter for Ishøj Fællesantenne94.54 KB

Hvad betaler jeg for?

Det er gratis at være abonnent på Ishøj Fællesantenne. Du betaler kun for de produkter, som du køber hos Kabelplus. 

Hvor skal jeg henvende mig?

Ishøj Kommune har efter udliciteringen ikke selv nogen sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne. Det er Kabelplus, der varetager al sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne.

Alle henvendelser vedrørende abonnement, service og fejlretning skal rettes til Kabelplus:

Butik, Ishøj Østergade 45
Hverdage kl. 11-16.30

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 922 991
Alle dage kl. 11-21

Selvbetjening
www.kabelplus.dk
- hele døgnet

Henvendelser til Ishøj Kommune vedr. Ishøj Fællesantenne

faellesantenne@ishoj.dk

Hvorfor ser Ishøj Fællesantenne ud, som det gør?

23.03.2018

Ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne har siden 2008 været udliciteret til en ekstern leverandør.

Siden den 1. juni 2017 har den eksterne leverandør været Kabelplus. Kabelplus vandt opgaven gennem et EU-udbud, som blev afholdt fra november 2016. 

Kommunen skulle iflg. EU udbudsregler afholde et udbud af opgaven for at finde den fremtidige leverandør, da kontrakten med YouSee udløb den 31. maj 2017. 

I forbindelse med udbuddet modtog kommunen to tilbud. Byrådet og kommunens eksterne rådgivere vurderede tilbuddende efter en række kriterier – med bl.a. pris, kvalitet og service. Kabelplus vandt udbuddet. Kabelplus er i kontrakten forpligtet til opgradering af antennenettet til gigabredbånd inden udgangen af 2018. 

Historien om Ishøj Fællesantenne fra 2008-2017

Af hensyn til effektivisering valgte Ishøj Byråd i 2008 at udlicitere driften af anlægget til en ekstern leverandør. Det blev A+Arrownet, der blev valgt som leverandør dengang via et EU-udbud. 

I sommeren 2009 blev A+Arrownet opkøbt af YouSee, som samtidigt overtog den aftale, der var indgået mellem Ishøj Kommune og A+Arrownet om drift af Ishøj Fællesantenne. 

Indtil 1. juni 2017 blev antenneanlægget vedligeholdt og udviklet af YouSee.

Kabelplus er i kontrakten forpligtet til en yderligere opgradering af antennenettet til gigebredbånd inden udgangen af 2018. 

Ishøj Fællesantennes fremtid

Ishøj Fællesantenne skal sælges

Ishøj Byråd har besluttet at sælge Ishøj Fællesantenne, så den skifter ejer den 1. juni 2021, hvor kontrakten med Kabelplus er udløbet. 
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 2. juni 2020 at sælge fællesantennen, fordi kommunens advokater har konkluderet, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at levere internet til borgerne. Derfor har kommunen været nødt til at finde en ny model for fællesantennens ejerskab, hvis den IT-infrastruktur, der i dag ejes af fællesantennen, fortsat skal levere tv og internet til kommunens borgere. 

Salgsproces

Første skridt frem mod et salg bliver en udvælgelsesproces, en såkaldt prækvalifikation, som køberne skal bestå, før de får lov at byde. Alle kan ansøge, men max tre bliver valgt ud. 

For at blive udvalgt til prækvalifikation skal potentielle købere leve op til følgende krav:
- De skal have en høj økonomisk formåen. Det vil sige, at de skal have en positiv egenkapital og en årlig omsætning på mindst 100 mio. kr. 
- De skal de have erfaring fra mindst to lignende opgaver  
- De skal kunne dokumentere, at de har en aftale, der sikrer, at de kan levere tv. 

Når de udvalgte leverandører er godkendt til at byde, bliver deres tilbud vurderet ud fra fire forskellige kriterier, som er brugerinddragelse, sikring af tv-forsyning i fremtiden, service og købesum. Kriterierne er udvalgt for at sikre brugeroplevelsen bedst muligt for fremtiden. Derfor vil de tre kriterier der knytter sig til brugernes oplevelser vægte højst i vurderingen af det enkelte købstilbud. De vil samlet vægte 60 procent, mens købesummen vil vægte 40 procent. 

Den 2. december 2020 forventes byrådet at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til. 

Salget af Ishøj Fællesantenne: Hvad sker hvornår?

• 15. juni 2020: Salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne offentliggøres.
• 15. juni – 1. august 2020: Potentielle købere kan søge om at få lov til at byde på fællesantennen (prækvalifikation)
• 2. september 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem der kan byde på fællesantennen. Max tre leverandører kan prækvalificeres til at byde. 
• 3.-25. september 2020: De max tre udvalgte leverandører kan sende deres tilbud om erhvervelse af fællesantennen til kommunen.
• 2. december 2020: Byrådet forventes at beslutte, hvem Ishøj Fællesantenne skal sælges til. 
• 31. maj 2021: Kontrakten med Kabelplus udløber. 
• 1. juni 2021:  Ishøj Fællesantenne får ny ejer. 

Ofte stillede spørgsmål om salg af Ishøj Fællesantenne

Se de ofte stillede spørgsmål om salget af Ishøj Fællesantenne
 

Markedsdialog

Kommunen satte gang i salgsprocessen ved at afholde en såkaldt markedsdialog, der har haft til formål at afdække potentielle købere på markedet og belyse, hvilke købsvilkår aktørerne kan/vil imødekomme. I forbindelse med markedsdialogen har kommunen også udarbejdet første udkast af salgsmaterialet for Ishøj Fællesantenne. 

Udkast til salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne består af følgende dokumenter:
- Salgsbetingelser (udkast)
- Teknisk beskrivelse af anlægget (udkast)
- Beskrivelse af nuværende set-up (udkast)
- Overdragelsesaftale (udkast)
 

Brugerråd

13.06.2018

Brugerråd for Ishøj Fællesantennes medlemmer

Ishøj Byråd har besluttet at etablere et brugerråd for Ishøj Fællesantenne bestående af repræsentanter for fællesantennens medlemmer.

Brugerrådet bliver et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om brugernes behov og ønsker i forhold til Ishøj Fællesantenne i forbindelse med både den nuværende drift og i forbindelse med, at fællesantennen etableres som en brugerejet antenneforening.

Brugerrådets kommunikation med Byrådet foregår primært via møder med Økonomi og planudvalget.

Brugerrådets hjemmeside

Mere information om brugerrådet og referater fra brugerrådets møder kan findes her:

Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet har følgende 11 medlemmer: 

Almene boliger

 • Wagn Jensen, Vejleåparken
 • Raja Shiraz Khan, Vejleåparken

Rækkehuse

 • Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
 • Ledig Plads

Landsbylaug og fritstående bygninger

 • Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
 • Preben Hansen, Tranegilde landsbylaug
 • Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen

Etageboliger

 • Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
 • Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne

Andet

 • Diana Knudsen
 • Christian Knudsen

Valg af medlemmer til brugerråd

Der er 11 pladser i brugerrådet, som fordeles mellem fællesantennens medlemmer. Brugerrådets medlemmer vælges af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Pladserne i brugerrådet fordeles, så rådets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer. 

Fordelingen af pladserne er følgende:
• Landsbylaug og fritstående bygninger: 3 repræsentanter 
• Almene boligselskaber: 3 repræsentanter* 
• Rækkehuse: 2 repræsentanter 
• Etageboliger: 2 repræsentanter 
• Andet: 1 repræsentant** 

Den 12. juni 2018 blev der afholdt valg til brugerrådet på Ishøj Rådhus. Referat fra valgmødet kan ses på nedenstående link:

Referat, valgmøde

De opstillede kandidtaerne kan ses på nedenstående link: 

Kandidatliste

Opstillingsmøde til brugerråd

Den 28.05 blev der afholdt et opstillingsmøde, der havde til formål at opstille de kandidater, der kan vælges ind i brugerrådet.

Referat

Informationsmøde om brugerrådet

Referat

Præsentation

Kommissorium

Liste over foreninger


 

Nyheder om Ishøj Fællesantenne 2017 - 2018

28.09.2018

Nedenfor ses de historiske nyheder om Ishøj Fællesantenne fra 2017 og 2018

30. august 2018

Ishøj Fællesantenne har nu fået et brugerråd

6. juni 2018

Du skal indstille dit tv den 4. juni

29. maj 2018

Aftale med Kabelplus: Nu bliver antenneanlægget renoveret

17. april 2018

Fællesantennens brugerråd får 11 medlemmer

9. februar 2018

Husk at deltage i kanalafstemning

25. januar 2018

Byrådet: Ishøj Fællesantenne skal overdrages til brugerne

22. december 2017

Fællesantennen slukker for signalet til de udmeldte fra årsskiftet

7. december 2017

Borgmesteren om Gallup-analyse: Et rigtig skidt resultat

7. november 2017

Udmeldelser får ingen konsekvens for medlemmer af fællesantennen

8. oktober 2017

Hvad synes du om Kabelplus’ kundeservice?

8. september 2017

Fællesantennens net er ringere end forventet

31. august 2017

Status på Kabelplus den 31. august 2017

18. august 2017

Ny guide: Sådan får du bedre wifi

9. august 2017

Status på Kabelplus den 9. august 2017

4. august 2017

Vi arbejder videre med mere indhold til fællesantennen

3. juli 2017

Borgmester: Nu skruer vi op for kontrollen med kvaliteten

​22. juni 2017

Midlertidig afbrydelse på internettet

15. juni 2017

Vi har lyttet til kritikken af Kabelplus’ kundeservice

9. juni 2017

Update fra Kabelplus den 9. juni 2017

6. juni 2017

Ny side med driftsinformation på kabelplus.dk

2. juni 2017

Update fra Kabelplus (02/06 2017 kl.12)

31. maj 2017

Er din tv-skærm gået i sort?

Her er vejledninger til Kabelplus

Kabelplus-butikken udvider åbningstiderne

29. maj 2017

Sådan hører du radio fra 1. juni 2017

28. april 2017

Kabelplus åbner butik i Ishøj Bycenter

​22. marts 2017

Ishøj Fællesantenne får ny udbyder

Ofte stillede spørgsmål om salg af Ishøj Fællesantenne

Salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne

Salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne er offentliggjort den 15. juni 2020. Nu går den udvælgelsesproces i gang, der skal ende med max tre bydere på Ishøj Fællesantenne

Salgsmaterialet er tilgængeligt elektronisk på www.udbuddet.dk via linket [link]. Salgsmaterialet er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at spørgsmål og svar, rettelsesblade samt eventuelle opdaterede udgaver af dokumenterne alene er tilgængelige via www.udbuddet.dk. Interesserede virksomheder er selv ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om salgsmaterialet og salgsprocessens forløb på www.udbuddet.dk 

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades via www.udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig på www.udbuddet.dk. Den nærmere proces er beskrevet i salgsmaterialet.

Fristen for at søge er den 1. august 2020. 

Besigtigelse 

Ishøj Kommune gør opmærksom på, at der afholdes besigtigelse den 23. juni 2020. Tidspunkt, mødested og processen for tilmelding er beskrevet i salgsmaterialet.

Salgsmaterialet

- Salgsbetingelser

- Udkast til aktivoverdragelsesaftale

- Beskrivelse af det nuværende set-up

- Oversigt over tilslutninger

- Teknisk beskrivelse af anlægget

- Sælgers nuværende og fremtidige behov

- Due diligence materialet

Materiale om prækvalifikation

Ishøj Kommune har vurderet, at kommunen delvist kan offentliggøre det materiale, som har ført til prækvalifikation af Stofa A/S og Ishøj Ny Antenneforening i forbindelse med salget af Ishøj fællesantenne.

Af nedenstående dokument fremgår de modtagne ansøgninger om prækvalifikation, samt de dokumenter, der har dannet grundlag for Ishøj Kommunes beslutning om at prækvalificere de to ansøgere. Enkelte oplysninger i materialet er overstreget, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige forretningsoplysninger.  

Materiale om prækavlifikation

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 28. september 2020