Hvad kan vi hjælpe med?

Sundhedspleje til gravide, nyfødte og småbørn

Her kan du læse om dine muligheder under din graviditet, efter din fødsel og i dit barns første leveår

Har du børn eller venter du barn? Og har du brug for nogle gode råd om dit barns trivsel, udvikling og sundhed, så kan vi hjælpe dig. Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen uanset dit barns alder.

Før fødslen

Er du gravid for første gang?

Eller har du tidligere haft et svært graviditets- eller efterfødselsforløb, så kan du få et besøg af en sundhedsplejerske, inden du føder. Her har du mulighed for at lære din sundhedsplejerske at kende og drøfte spørgsmål eller problemer, som du gerne vil have afklaret inden fødslen.

Ønsker du at få besøg, så kontakt din jordemoder eller Sundhedsplejen på tlf. 43 57 76 01 dagligt mellem 12 og 13. Du kan læse mere om tilbuddet her.

Er du ung og gravid?

Så har du mulighed for at deltage i mødregruppen for unge mødre. Mødregruppen mødes hver onsdag i Stenbjerggård beboer- og kulturhus kl. 10 – 14. To sundhedsplejersker deltager hver gang.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne Marianne Reves på tlf. 51 23 13 83 eller Marianne Bidstrup på tlf. 51 23 13 82. Du kan læse mere om tilbuddet her.

Efter fødslen

Når du har født

Når du har født, får vi besked fra fødestedet. Din sundhedsplejerske kontakter dig herefter for at aftale et besøg hjemme hos jer. Her kan I drøfte emner og spørgsmål som fx amning, mor/barn kontakt, spædbørnspleje og opdragelse. Du vil få tilbudt 5 hjemmebesøg i barnets første leveår.

Når dit barn er 2½ år, får du tilbudt et besøg af sundhedsplejersken. Formålet med besøget er at se nærmere på barnets motoriske, sproglige og sociale udvikling. Her kan I drøfte emner og spørgsmål, som er relevante på dette tidspunkt - fx kostvaner, sovevaner, renlighed og opdragelse.

Det er muligt at få ekstra besøg, hvis sundhedsplejersken eller du selv skønner, at der er behov for det.

Mødregrupper

Når du bliver mor, bliver du tilbudt at deltage i en mødregruppe, som Sundhedsplejen sammensætter. Mødregrupperne mødes tre gange med to sundhedsplejersker. Mødregrupperne afholdes i Sundhedscentret.

Er du ung og har et barn?

Så har du mulighed for at deltage i mødregruppen for unge mødre som mødes hver onsdag i Stenbjerggård beboer- og kulturhus kl. 10 – 14. To sundhedsplejersker deltager hver gang. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne Marianne Reves på telefon 51 23 13 83 eller Marianne Bidstrup på telefon 51 23 13 82. Du kan læse mere om tilbuddet her.

Skolesundhedstjenesten

Når dit barn når skolealderen, har I mulighed for at benytte Skolesundhedstjenestens tilbud. Dem kan du læse om her.

Kontakt din sundhedsplejerske

Her finder du kontaktoplysninger på vores sundhedsplejersker og Ishøj Kommunes børne- og ungelæge.

Sundhedsplejersker:

Pia Arenfeldt Christensen   Tlf. 24 49 35 83

Joan Hansen   Tlf. 21 16 19 65

Liselotte Winsløv   Tlf. 24 49 35 75

Tina Biehl Nielander  Tlf. 51 23 13 81

Marianne Bidstrup  Tlf. 51 23 13 82

Marianne Reves  Tlf. 51 23 13 83

Marianne Pihl Marquard Tlf. 24 84 57 60

Jacqueline Bennett  Tlf. 29 41 35 16

Susanne M. Madsen  Tlf. 51 23 13 86

Lone Mølgård  Tlf. 51 32 76 91

Cecilie Hylleberg Tlf. 29 13 11 44

Sanne Kirstine Holm Tlf. 24 22 91 99

Sundhedsfaglig leder:

Anne-Dorthe Roland Tlf. 29 41 35 17

Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud

Sundhedsplejen samarbejder med kommunens daginstitutioner og dagpleje. Samarbejdet omfatter blandt andet:

• Rådgivning og konsultativ vejledning vedr. generelle problematikker om sundhed og trivsel m.m. ifølge Sundhedstyrelsens vejledninger.

• Et årligt hygiejnetilsyn i alle dagtilbud.

• Samarbejde omkring enkelte børn, som har behov for en sundhedsplejefaglig indsats - i samarbejde med barnets forældre.

• "Afrikaturen", som er en slags sundhedseksperimentarium for alle fireårige børn. Her går børnene, en pædagog og en sundhedsplejerske ind i en fortælling om at rejse til Afrika, som gennemføres gennem forskellige lege og bevægelser. Fokus er på sundhed og trivsel i børnegruppen. Hvis vi får øje på områder, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed, bliver barnets forældre tilbudt en sundhedssamtale med sundhedsplejersken og pædagogen.

Oplysninger i forbindelse med advisering om graviditet og/eller barns fødsel samt tilbud om sundhedspleje

Vi er den dataansvarlige og hvordan kontakter du os?

Som dataansvarlig er vi ansvarlige for behandlingen og opbevaringen af dine og dit barns data.
Hvis du har spørgsmål til det konkrete tilbud, som sundhedsplejen har til dig og dit barn, kan du kontakte:
Ishøj Kommunes Sundhedspleje
Center for Børn og Forebyggelse
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf:  43577580
E-mail: CBF@Ishoj.dk
Såfremt din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal vi henstille til, at du sender den via sikker post fx via www.borger.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Kommunens databeskyttelsesrådgiver kan hjælpe med at besvare spørgsmål om rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, og om hvordan Ishøj Kommune behandler personoplysninger. Han kan kontaktes på:
Daniel Soelberg Bach
Bygaden 2
2630  Taastrup
Mobil:  2399 0519
E-mail: dpo-d@htk.dk
Såfremt din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal vi henstille til, at du sender den til databeskyttelsesrådgiveren via sikker post fx via www.borger.dk.

Hvorfor registrerer vi oplysninger om dig og dit barn og efter hvilke regler?

Da du var til jordemoder, gav du samtykke til, at jordemoderen på det hospital, hvor du går til kontrol, måtte sende oplysninger til os omkring dig og din graviditet. Såfremt du senere hen også giver samtykke til, at hospitalet, hvor du føder, må sende oplysninger om dig, dit barn og selve fødslen til os, vil vi journalisere både oplysningerne om din graviditet, og oplysninger om dig, dit barn og selve fødslen. Dette sker for at sikre, at alle børn og deres forældre bliver tilbudt sundhedspleje jf. BEK nr 1344 af 03/12/2010. Vi har hjemmel til at registrere dine og dit barns oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens Artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra e, samt Databeskyttelseslovens §11.   

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:
• Dit cpr. nr.
• Dit barns cpr. nr.
• Oplysninger om fødslens forløb.
• Generelle sundhedsoplysninger om dit barn og dit barns udvikling.
• Andre oplysninger, som er nødvendige for at give jer en god sundhedspleje fx oplysninger om ting, som du synes er svært og ønsker, at du og sundhedsplejersken skal arbejde med.

Hvem deler vi oplysningerne med?

Som udgangspunkt deler vi ikke dine oplysninger med andre. Skulle det blive nødvendigt at dele dine oplysninger med andre, vil vi altid bede om samtykke til det, og giver du ikke samtykke her til, deler vi kun dine oplysninger med andre, hvis vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtede til det.
Hvem har sendt dine og dit barns oplysninger til os?
Vi har modtaget jeres oplysninger fra jordemoderen på det hospital, hvor du går til kontrol, samt evt. det hospital, hvor dit barn bliver/er født.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine og dit barns personoplysninger i Novax, som er et lukket it-system for sundhedsfaglige personer.
Vi opbevarer dine og dit barns oplysninger i 10 år fra det tidspunkt, hvor sagen afsluttes. Herefter kasseres oplysningerne.

Dine rettigheder

Som skrevet i brevet har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Dine rettigheder er som følger:
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
• Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige eller mangelfulde oplysninger om dig selv rettet. Dette gøres ved, at de rette oplysninger journaliseres på din sag med en beskrivelse om, hvad der er forkert, og hvad der er det rigtige.
• Ret til sletning: Som offentlig myndighed har vi som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger. Dette skyldes, at vi skal kunne dokumentere, hvad vi som myndighed har foretaget os, og ikke kunne rette i det, af hensyn til borgernes retssikkerhed. Vi vil derfor som udgangspunkt ikke kunne slette oplysninger, men vil i stedet sørge for, at det fremgår af sagen, at der er tale om urigtige oplysninger.
• Ret til begrænset behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Sundhedsfagligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt planlagt tilsyn i Sundhedsplejen d. 3. december 2019. På baggrund af tilsynsbesøget har styrelsen vurderet, at Sundhedsplejen indplaceres i kategorien: ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”.  Styrelsen angiver desuden, at Sundhedsplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Tilsynsrapporten kan læses her.

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 16. juni 2020