Hvad kan vi hjælpe med?

Få indflydelse på Ishøjs seniorpolitik

Modelfoto.

Fire medlemmer af Ishøjs seniorråd er på valg. Fristen for at stille op som kandidat til seniorrådsvalget er den 4. april

Den 24. maj offentliggør Ishøj Kommune, hvem der skal sidde i Seniorrådet fremover. Seniorrådet består i dag af syv medlemmer, hvoraf de fire er på valg nu. Der er frist for opstilling til Seniorrådet den 4. april. Hvis du er interesseret i at stille op, er kravene blot, at du skal bo i Ishøj og være over 60 år. Og så skal du selvfølgelig også have en interesse for seniorområdet. Det har Peter Møller, som er næstformand i Seniorrådet. Han er et af de medlemmer, som ikke er på valg i denne omgang.

”Vi vil rigtig gerne have nogle kandidater, som brænder for at gøre forholdene for 60+’erne så gode som muligt. Det er en spændende opgave at repræsentere seniorerne i kommunen, og vi har et godt samarbejde i Seniorrådet. Rådet er upolitisk, men vi arbejder tæt sammen med både administrationen og byrådspolitikerne. Der er behov for et seniorråd, fordi vi har brug for en vagthund overfor politikerne, så de ikke overser dem, der er over 60 år,” siger Peter Møller. 

Hvis du vil stemme til seniorrådsvalget, kan du gøre det fra slutningen af april. Her bliver valgmaterialet tilgængeligt, og er du over 60 år, modtager du det via Digital Post. Valgmaterialet består af stemmesedler samt et katalog med kandidater. Fristen for at indsende stemmesedler er den 23. maj, og der er valgfest den 24. maj, hvor resultatet også bliver offentliggjort.

Sådan stiller du op til seniorrådsvalget

Du melder dig som kandidat til Seniorrådet ved at hente og udfylde en opstillingsblanket:

Hent opstillingsblanket

Du kan også finde blanketten i Borgerservice, på Kærbo og Torsbo samt på KULTURIUM bibliotek i Ishøj.

Opstillingsblanketten sender du til sekretær for Seniorrådet, Lisbeth Halvorsen, på lhalv@ishoj.dk, eller du afleverer den i Borgerservice, på Torsbo, Kærbo eller på biblioteket i Ishøj.

De kandidater som bliver valgt ved dette års seniorrådsvalg, får en kortere periode i rådet end normalt. Det skyldes, at valgperioden er ændret fra hvert andet år til hvert fjerde år, så den følger kommunalvalget.

Dem der bliver valgt nu, bliver derfor valgt for en periode fra 1. juni 2019 til 31. december 2021. Ændringen betyder også, at alle syv medlemmer vil være på valg samtidig, når der er seniorrådsvalg igen i 2021. 

Om Seniorrådet

Seniorrådet er nedsat ved lov og består af syv medlemmer samt pt. én suppleant, som er valgt ved direkte valg for en fire-årig periode.  Seniorrådets formål er at sætte ældreområdet på dagsordenen og formidle de ældres behov og ønsker mellem borgere og kommune.

Rådet beskæftiger sig blandt andet med emner som plejehjem, genoptræning, hjemmehjælp, boligforhold for ældre, flextrafik, personalebesparelser, aktiviteter for ældre osv. 

Medlemmerne deltager i seniorrådsmøderne, men repræsenterer også Seniorrådet ved fx konferencer, debatter o.lign. Seniorrådet skal generelt sørge for en god og nuanceret debat om ældreområdet.

Du kan læse mere om Seniorrådet på ishojseniorraad.dk og ishoj.dk/seniorrådet

Du kan finde dagsordener og referater fra møderne i Seniorrådet på ishoj.dk/dagsordener-og-referater.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 12. marts 2019