Hvad kan vi hjælpe med?

Fællesantennens brugerråd får 11 medlemmer

Ishøj Byråd har besluttet, at Ishøj Fællesantennes nye brugerråd skal bestå af 11 medlemmer fra boligbestyrelser og landsbylaug

I januar 2018 besluttede Ishøj Byråd at inddrage brugerne af Ishøj Fællesantenne, når byrådet skal træffe beslutninger om Ishøj Fællesantenne. Og at fællesantennen på længere sigt skal overdrages fra kommunen til brugerne, så brugerne overtager ejerskabet og ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne. 

Inddragelsen af brugerne kommer til at ske via et brugerråd, som vil bestå af 11 medlemmer, der tilsammen repræsenterer de boligbestyrelser og landsbylaug, som er med i Ishøj Fællesantenne. 

Læs også: Byrådet: Ishøj Fællesantenne skal overdrages til brugerne

Til byrådsmødet i april 2018 valgte byrådet at fordele pladserne i rådet, så landsbylaug og fritstående bygninger tilsammen får tre medlemmer, almene boligselskaber tre medlemmer, rækkehuse og etageboliger hver to medlemmer, mens beboere i kommunale lejeboliger og plejehjem vil få en enkelt repræsentant i rådet. Den enkelte boligbestyrelse i et alment boligselskab kan max være repræsenteret med to medlemmer. 

Brugerrådet får rådgivende rolle

Ishøj Fællesantenne har det seneste år været gennem en turbulent tid, hvor mange borgere har været utilfredse med fællesantennen. I løbet af denne proces er det blevet tydeligt for byrådet, at brugerne bedst ved, hvad brugerne vil have. Derfor bliver brugerrådets rolle at være et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om brugernes behov og ønsker i forhold til den nuværende drift, og som skal være med til at skabe rammerne for den nye og brugerejede antenneforening. 

I maj skal repræsentanter fra boligbestyrelser og landsbylaug til informationsmøde på Ishøj Rådhus for at høre mere om brugerrådet og begynde processen med at vælge medlemmer til rådet. Brugerrådet afholder sit første møde enten lige før eller lige efter sommerferien. 

Har du spørgsmål om brugerrådet, kan du kontakte Ishøj Fællesantenne på faellesantenne@ishoj.dk 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Borgerservice åbner for personlig betjening fra den 16. juni 2020, men du skal bestille tid. 

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 17. april 2018