Hvad kan vi hjælpe med?

Fællesantennens net er ringere end forventet

En ny undersøgelse af antennenettets tilstand viser, at det ikke lever op til den standard, som kommunen troede, det havde

Den nye administrator på Ishøj Fællesantenne, Kabelplus, fik i slutningen af august 2017 resultatet af en stikprøve-undersøgelse af antennenettets tilstand, som de har bestilt hos et rådgivende ingeniørfirma. Vurderingen lyder, at anlæggets tilstand er væsentlig under middel, og at den dokumentation, som YouSee afleverede til Kabelplus, i flere tilfælde ikke stemmer overens med virkeligheden.

Undersøgelsens resultat blev fremlagt på Ishøj Byråds møde den 5. september 2017.  

”Vi har stolet på dokumentationen fra YouSee og vores eksterne rådgivers pæne ord om anlæggets tilstand. På baggrund af de nye oplysninger om nettets tilstand må vi erkende, at det skulle vi ikke have gjort, og det beklager vi. Nu har vi i byrådet et fælles ansvar for at kigge fremad og finde løsninger på de problemer, der stadig er. Kabelplus har allerede gjort en stor indsats for at rette op på de fejl, der er i antennenettet, men der er fortsat et stykke vej endnu,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Han er ærgerlig over, at overgangen til en ny administrator på Ishøj Fællesantenne har forplumret vejen til at opnå de ambitioner, som byrådet havde for fællesantennens fremtid.

”Vi ville skabe en fællesantenne med et fremtidssikret net og med flere udbydere, der kunne konkurrere om pris og kvalitet. Alt sammen til glæde for vores borgere, som skal have det bedste tv og internet. Vi må med de nye oplysninger om nettets tilstand konstatere, at der skal arbejdes hårdere end forventet for at indfri vores ambitioner, men vi skal nok nå i mål,” forsikrer Ishøjs borgmester. 

Kabelplus fortsætter indtil videre

Med resultaterne i den nye tilstandsrapport hersker der nu ikke længere tvivl om, at de problemer, der har været hos Ishøjborgerne, ikke kun er opstået, fordi Kabelplus har overtaget driften. Årsagen er blandt andet, at antennenettet flere steder ikke er klar til den højere frekvens, som er en del af opgraderingen til et mere moderne net med gigabit-hastigheder. 

”Nettet var gearet til det på papiret, men i praksis har det vist sig ikke at være tilfældet. Det betyder også, at uanset hvem vi havde valgt som ansvarlig for driften, havde der været de samme problemer med opgraderingen af antenneanlægget,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Som en konsekvens fortsætter Kabelplus som administrator på Ishøj Fællesantenne. For vurderingen er, at Kabelplus skal have en reel chance for at vise, at de kan leve op til kontrakten, da administratoren ikke er ansvarlig for den mangelfulde vedligeholdelse af antennenettet. Kabelplus’ og Ishøj Kommunes advokater vil indlede dialog med YouSee om genopretning og udbedring af de fejl og mangler, der nu er dokumenteret. 

”Og så sætter vi straks en række tiltag i gang for at rette op på de fejl, der er begået fra kommunens side,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Skærpet tilsyn med drift og kundeservice

I forhold til driften er et af de nye tiltag, at omlægninger og opgraderinger på Ishøj Fællesantenne fremover skal ske etapevis og ikke på én gang, som det fx var tilfældet i forbindelse med overdragelsen til Kabelplus. 

Derudover skal en række tiltag skærpe kommunens tilsyn med administratoren på Ishøj Fællesantenne. Fremover vil Ishøj Kommune hvert eneste år lave fysiske stikprøver for at teste, om dokumentationen af Ishøj Fællesantennes net stemmer overens med virkeligheden. Ishøj Kommune vil også forbedre tilsynet med Kabelplus’ kundeservice, så borgerne får en god oplevelse. 

”Kabelplus’ kundeservice har ikke været god nok, og selvom tallene ser bedre og bedre ud, er det stadig et punkt, vi er meget opmærksomme på,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Borgerne bliver hørt om deres kundeservice-oplevelser

Tidligere fik kommunen kun tal fra Kabelplus på antallet af henvendelser, som siger noget om, hvor stort behovet er for hjælp. De seneste par uger har kommunen bedt om yderligere dokumentation fra Kabelplus i form af tal for fx svartider på mail, der kan sige noget om, hvordan kundeservicen opleves hos kunden. 

Kommunen vil fremover også kræve, at Kabelplus melder fejl- og driftsforstyrrelser til borgerne både via sms og Kabelplus’ hjemmeside. 

Endelig vil kommunen nu gå ud og spørge Ishøjborgerne om, hvordan de oplever Kabelplus’ kundeservice. 

”Vi mangler at få et klart billede af, hvordan borgerne oplever kvaliteten af den hjælp, der bliver givet. For selvom der bliver svaret på en mail indenfor tre dage, gør det os jo ikke klogere på, om svaret var brugbart for borgeren. Undersøgelsen skal også give et mere retvisende billede af, hvor mange der er henholdsvis tilfredse og utilfredse med den service, Kabelplus leverer,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Det bliver analyseinstituttet Gallup, der skal gennemføre undersøgelsen blandt et repræsentativt udvalg af medlemmer af Ishøj Fællesantenne. Der er også lagt op til, at undersøgelsen kan gentages, så kommunen kan følge op på, om der sker forbedringer.

Status på drift og kundeservice

 • Generel status for hele kommunen: 
  Generelt for hele kommunen viser de seneste tal for drift og kundeservice, at Kabelplus opfylder flertallet af de servicemål, der er sat. Undtagelsen er kravene til reaktionstid for fejl uden for normal arbejdstid og antallet af fejl i antenneanlægget, som giver dårligt net eller tv ude hos kunden. Her er der skønsmæssigt fortsat mellem 250 og 500 kunder, der er berørt i større eller mindre grad. 
   
 • Særlige problemer i Vildtbanegård:
  Der har, siden Kabelplus overtog den 1. juni, været mange problemer særligt i Vildtbanegård, der består af fire afdelinger. Både i afdeling 1, 2 og 3 har Kabelplus konstateret mange fejl på det interne net, som Vildtbanegård selv ejer. Ishøj Kommune, Kabelplus og boligforeningen har i fællesskab arbejdet på at finde løsninger på problemerne.

  Både afdeling 1, 2 og 4 har ved beboerafstemninger besluttet, at de vil melde sig ud af Ishøj Fællesantenne fra 1. januar 2018. Afdeling 3 skal den 11. september bestemme sig for et ja eller nej til Ishøj Fællesantenne.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 21. marts 2018