Hvad kan vi hjælpe med?

Femkanten og Elverhøj lukker på grund af smitte

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Ishøj Kommune at lukke den integrerede daginstitution Femkanten og Børnehuset Elverhøj

Forløbig er de to institutioner lukket til og med den 7. april 2021.

Ifølge myndighederne sker nedlukningen, fordi en række medarbejdere er testet positive for covid-19, og at der er tvivl om, hvor vidt smittekæderne er blevet brudt.

Lige nu er syv medarbejdere smittet i Femkanten og to medarbejdere i Elverhøj. Ishøj Kommune er ikke bekendt med,at børn skulle være smittet.

I beslutningen lægger Styrelsen for Patiensikkerhed desuden vægt på, at smittetallet i Ishøj generelt er højt.

Der gøres opmærksom på, at begge institutioner følger retningslinjerne for forebyggelse og opsporing af smitte - herunder kontakt til og hjemsendelse af nære kontakter.

Nedlukning gælder forældre og børn

Ifølge myndighederne omfatter nedlukningen "børn/elever og deres forældre eller andre pårørende. Ansat personale, herunder pædagogisk personale, administrativt personale og servicepersonale er ikke omfattet af lukningen.”

De berørte forældre har modtaget besked via Aula.

Der vil være mulighed for nødpasning for børn, som har særligt behov for det. Det kan fx være børn, hvis forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Det kan også være børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Hvis forældre ønsker nødpasning, skal de kontakte lederen af deres daginstitution via Aula.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 1. april 2021