Hvad kan vi hjælpe med?

Fire nye medlemmer er valgt til Ishøj Seniorråd

Stemmerne til seniorrådsvalget er talt op, og fire nye medlemmer er valgt

Den 24. maj offentliggjorde Ishøj Kommune, hvem der skal sidde i Seniorrådet fra 2019-2021 ved en valgfest i Brohuset. Seniorrådet består i dag af syv medlemmer, hvoraf de fire har været på valg.

En fintælling af de afgivne stemmer har vist, at Lise Due Kay, Per Nørskov, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen får plads i Ishøj Seniorråd.

I alt var 4.845 ældre i Ishøj berettiget til at stemme, hvoraf 1.729 valgte at bruge deres stemme. Det svarer til en valgdeltagelse på 35 procent. Ved det seneste seniorrådsvalg lå valgdeltagelsen på 33 procent.

Kortere periode i rådet end normalt

De kandidater, som er valgt ved dette års seniorrådsvalg, får en kortere periode i rådet end normalt.

Det skyldes, at valgperioden er ændret fra hvert andet år til hvert fjerde år, så den føler kommunalvalget.

De seniorrådsmedlemmer, der netop er blevet valgt, bliver derfor valgt for en periode fra 1. juni 2019 til 31. december 2021.

Ændringen betyder også, at alle syv medlemmer vil være på valg samtidig, når der er seniorrådsvalg igen i 2021.

Du kan læse mere om Seniorrådet på rådets hjemmeside og kommunens hjemmeside.

Du kan finde dagsordener og referater fra møderne i Seniorrådet her.

Om Ishøj Seniorråd

Seniorrådet er nedsat ved lov og består af syv medlemmer samt pt. en suppleant, som er valgt for en fireårig periode.

Seniorrådets formål er at sætte ældreområdet på dagsordenen og formidle de ældres behov og ønsker mellem borgere og kommune.

Rådet beskæftiger sig blandt andet med emner som plejehjem, genoptræning, hjemmehjælp, boligforhold, flextrafik og aktiviteter for ældre.

Medlemmerne repræsenterer også Seniorrådet ved bl.a. konferencer og debatter. Seniorrådet skal generelt sørge for en god og nuanceret debat om ældreområdet.

For at sidde i Seniorrådet skal du være over 60 år og bo i Ishøj Kommune.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 27. maj 2019