Vil du have fjernvarme?

Over 2.000 boliger i Ishøj får tilbudt fjernvarme i de kommende år frem mod 2028

Ishøj Byråd har godkendt udrulning af fjernvarme til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne, som i dag har naturgas.

Kommende fjernvarmeområder og tidsplan for Ishøj og omegn

Kommende fjernvarmeområder

Fjernvarmen er på vej til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne vest for Køge Bugt-motorvejen.

Læs mere om projekterne, priser, grave-/tidsplan, samt beregn din forventede årlige varmepris.

Pris for tilslutning i nye fjernvarmeområder

Pris for tilslutning 

Du kan vælge mellem to modeller ved tilslutning til fjernvarmen i nye fjernvarmeområder.

Læs mere om modellerne, hvad de indeholder og pris for tilslutning.

Tilkendegiv, om du vil have fjernvarme

Tilkendegiv, om du vil have fjernvarme

Vil du gerne have fjernvarme, så send din tilkendegivelse nu.

Du vil få direkte information om projektet og modtage en bindende aftale til underskrift, når vi kommer til dit område med udbygningen.

Informationsbreve om fjernvarme i Ishøj

Mere information

Hvis du sender din tilkendegivelse nu via formularen, vil du høre nærmere fra os, når vi kommer til dit område.

Vi vil desuden skrive ud til grundejerforeninger, annoncere i lokalpresse, på Facebook mv., når vi nærmer os et område.

Der vil også løbende blive inviteret til informationsmøder i de enkelte områder i forbindelse med udbygningen.

Vores mål er, at 100% af varmen produceres på vedvarende energi i 2030.

Fjernvarmen i Ishøj er allerede baseret på 87% vedvarende energi, da vi får varmen fra VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab – som primært laver fjernvarme på certificeret biobrændsel og affald.

Udrulningen af fjernvarme til boligerne i Ishøj Landsby, Vestervang, Torslunde og Tranegilde, som i dag har naturgas, forventes at medføre en CO2-reduktion på omkring 2.786 tons CO2.

Og i de fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen kan den gennemsnitlige husstand reducere deres CO2-udledning på varme med ca. 90%, hvis de skifter til fjernvarme.

Skifter du til fjernvarme, er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Læs mere om vores miljøhensyn

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været billigst over en lang årrække.

Det er fordi:

  • fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder f.eks. affald, biomasse og sol. Fjernvarme er derfor ikke afhængig af dyre energikilder som olie, kul og gas.
  • i modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energien kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Se, den historiske prisudvikling på olie, naturgas og fjernvarme

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften af fjernvarmenettet. 

Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme i rørene.

Som fjernvarmekunde skal du bare skrue op for termostaten, når du gerne vil have varme på, eller tænde for den varme hane.

Et fjernvarmeanlæg kræver ikke meget vedligehold, og har en levetid på mere end 30 år. Der er dog stadig nogle ting, du selv kan gøre i hjemmet for at få mest muligt ud af din varme.

Sådan sparer du på varmen

På Energistyrelsens hjemmeside, sparenergi.dk, kan du læse om en families oplevelse ved at skifte til fjernvarme.

Læs om kundeoplevelsen 

Ishøj Varmeværk