Hvad kan vi hjælpe med?

Folkeskolereformen i Ishøj Kommune

Arbejdet med at realisere folkeskolereformen er i fuld gang ude på Ishøjs skoler. Her på siden kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om reformen

Du kan også læse mere om Ishøj Kommunes mål for det samlede skolevæsen og se nogle af de videoindslag, som TV-Ishøj løbende vil producere om skolernes arbejde med reformen.

Hvad betyder reformen for dig?

Den nye folkeskolereform medfører en række ændringer af skoledagen og undervisningen. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan det helt konkret ser ud, men her kan du læse mere om de ændringer, der gælder for alle skoler:

Læs om den nye folkeskole

Sådan arbejder vi med reformen

I Ishøj Kommune har udmøntningen af folkeskolereformen været på dagsordenen, siden regeringen indgik aftale med Dansk Folkeparti og Venstre om ’Et fagligt løft af folkeskolen’ i juni 2013. Siden efteråret 2013 har vi arbejdet grundigt med folkeskolereformens væsentligste elementer, og nu fortsætter arbejdet ude på de enkelte skoler.

Fra regeringens side er der fastsat tre nationale mål, som alle skoler skal arbejde med:

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

De nationale mål passer rigtig godt sammen med de rammer og målsætninger, som Ishøj Byråd ønsker, skal være bærende for folkeskolerne i Ishøj og matcher visionen i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, som er: ’At børn og unge sejrer i eget liv’ og ’At børn og unge får muligheder og rammer til at nå deres fulde potentiale’.

Alle parter er med i processen

I efteråret 2013 og i vinteren 2014 har der været gennemført en proces, hvor der er arbejdet grundigt med folkeskolereformens væsentligste elementer. Skoleledelser, lærere og pædagoger i skolernes MED-udvalg, fællestillidsrepræsentanterne fra Ishøj lærerkreds og pædagogernes fagforening BUPL, repræsentanter fra skolebestyrelserne og naturligvis byrådet har på forskellig vis været inddraget i processen. Resultatet er blevet de skolepolitiske delmål, som du kan læse her.
Link til folder.

Mål for kommunens folkeskoler

I folkeskolereformen er de tre mål, der skal arbejdes mod:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges.

I Ishøj er det blevet omsat til en række punkter, der uddyber, hvordan kommunen vil arbejde for at nå reformens mål. Punkterne er udarbejdet i et samarbejde mellem Børne- og undervisningsudvalget og skolebestyrelserne.
Læs mere i folderen ”Vores skoler – vores mål”.

Se video om reformen

TV-Ishøj producerer løbende indslag om skolernes arbejde med reformen.

Link til video (Interview med politikere)

Link til video (Interview med forældre og Skoleleder Lars Halmø)

Nyttige links til lærere og pædagoger

Der findes meget materiale om, hvordan man kan arbejde med reformens forskellige elementer.

Her har vi opstillet nogle links, hvor man som lærer og pædagog kan søge inspiration til sin undervisning:

Publikationer om reformens områder: http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Kompetencer-og-viden/Ressourcecente...

Til lærere og pædagoger: http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer

Materialeplatformen: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/uvmat/?k=FSK

Understøttende undervisning: http://www.emu.dk/modul/underst%C3%B8ttende-undervisning-intro

Understøttende undervisning: https://www.facebook.com/pages/Inspiration-til-underst%C3%B8ttende-under...

Understøttende undervisning: http://skoleskak.dk/hjaelp-viden/understottende-undervisning

Varieret skoledag: http://www.eva.dk/udgivelser/2014/inspirationskatalog-fra-skole-til-skole

Varieret skoledag: http://www.groentflag.dk/indhold/grundskolen/skolereformen/en-laengere-o...

Lektiecafe: http://www.emu.dk/modul/lektiehj%C3%A6lp-generelt 

Bevægelse i undervisningen: http://www.saetskolenibevaegelse.dk/oevelser.aspx 

Bevægelse i undervisningen og CL: http://www.emu.dk/modul/bev%C3%A6gelse-i-undervisningen-med-cooperative-...

Bevægelse i undervisningen: http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2014/evaluering-maj-2014/10-tip...

Projektarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=aLdZ6GxZEyw 

Læs også


Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 13. april 2015